Kancelaria Prawna Wrocław

Oferta

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego, uczestniczenia w negocjacjach, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed sądami wszelkich spraw objętych zleceniem Klienta.

Specjalizujemy się w sprawach:

 • sporów bankowych, w tym reprezentujemy Klientów w procesach przeciwko bankom o ustalenie nieważności zapisów umów oprocentowanych WIBOR-em oraz o ustalenie nieważności umów kredytowych tzw „frankowych” a także w sprawach sądowych z powództw banków po wypowiedzeniu umów  kredytowych,
 • doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, w tym nabywania, znoszenia współwłasności, podziału, scalania i  zbywania nieruchomości,
 • pomocy w bezpiecznym nabywaniu nieruchomości,
 • dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmii za wady nieruchomości i roszczeń odszkodowawczych za wady w nabytej nieruchomości,
 • pomocy w korzystnej sprzedaży/zakupie nieruchomości,
 • dochodzenia roszczeń przeciwko ubezpieczycielom z tytułu szkód majątkowych i szkód na osobie.

Pomoc prawna w zakresie prawa gospodarczego

Oferujemy stałą obsługę przedsiębiorców obejmującą m.in.:

 • tworzenie spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • kompleksowe prowadzenie spraw rejestrowych,
 • kompleksową obsługę prawną,
 • udzielanie bieżących porad drogą kontaktu preferowaną przez Klienta,
 • opracowywanie i modyfikacja umów handlowych,
 • windykacja zobowiązań,
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji,
 • zastępstwo w sprawach sądowych i egzekucyjnych.