Rękojmia za wady nieruchomości

Prawo nieruchomości

Na czym polega rękojmia za wady nieruchomości?

Świadczymy kompleksową pomoc stronom umów sprzedaży nieruchomości związaną z odpowiedzialnością za wady nieruchomości – prawne oraz fizyczne.

Zarówno w przypadku zakupu od dewelopera, jak i osoby prywatnej, mogą wystąpić różnego rodzaju niezgodności z umową, w tym tzw. wady ukryte nieruchomości. Owe niezgodności sprowadzają się najczęściej do niemożności korzystania z nieruchomości przez właściciela zgodnie z jej przeznaczeniem w sposób niezakłócony – występuje niezgodność z umową lub tzw. naturą stosunku prawnego.

Odpowiedzialność za wady ukryte nieruchomości oraz za wady, o których nie wiedział kupujący w dacie sprzedaży, spoczywa na sprzedającym. Wada ukryta może utrudniać korzystanie z nieruchomości lub generować dodatkowe koszty, które zmuszony jest ponieść nowy właściciel, aby korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rękojmia za wady prawne nieruchomości

Wady prawne nieruchomości polegają na niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w umowie zawartej miedzy stronami a stanem rzeczywistym.

Dotyczą one zasadniczo obciążenia nieruchomości prawem osoby trzeciej bądź też wynikającym z orzeczenia sądu czy innego organu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości lub rozporządzaniu nią (w tym sprzedaży czy najmu).

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą nieruchomości?

Skontaktuj się z nami!

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości

Wady fizyczne nieruchomości polegają na niezgodności pomiędzy cechami fizycznymi nieruchomości wynikającej z umowy sprzedaży a rzeczywistością.

Istnienie wad fizycznych nieruchomości może objawić się po znacznym okresie od jej nabycia.

Zaznaczyć należy, że rękojmia za wady fizyczne nieruchomości dotyczy zarówno zakupu na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym.

Przykładowymi wadami fizycznymi nieruchomości są rozbieżności pomiędzy powierzchnią lokalu deklarowaną przez sprzedającego a rzeczywistą czy niesprawność instalacji, której prawidłowe działanie gwarantował sprzedający.

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nieruchomości

Kupujący, który wykrył wadę dotyczącą nabytej rzeczy ma cztery rodzaje uprawnień. Może żądać obniżenia ceny, odstąpić od umowy, jak również domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad i żądać usunięcia wady.

Wszystkie te uprawnienia znajdują również zastosowanie w przypadku rękojmi za wady nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki transakcji na rynku nieruchomości. W przypadku braku woli współdziałania ze strony sprzedającego i naprawienia powstałych wad bądź braku zgody na obniżenie ceny, sprawę można skierować do właściwego sądu.

Doradzamy także w sprawach związanych z opłatą adiacencką, występującą w sytuacjach, w których scalanie i ponowny podział nieruchomości prowadzi do wzrostu ich wartości.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Jak możemy ci pomóc?    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.