Zakładanie spółek

Prawo gospodarcze

Założenie spółki jawnej

Spółka jawna co to za spółka, jak ją założyć i w jakich warunkach sprawdzi się najlepiej?

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w doborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjaśniamy czym jest firma spółki jawnej i jakie sformułowania musi zawierać oznaczenie nowoutworzonego przedsiębiorstwa. Wady i zalety spółki jawnej mogą dla każdego klienta kształtować się w odmienny sposób.

Jako zaletę często wskazuje się możliwość zawarcia umowy w formie pisemnej lub z wykorzystaniem wzorca elektronicznego, niskie koszty sądowe rejestracji, brak podwójnego opodatkowania czy brak prowadzenia pełnej księgowości.

Jednocześnie wspólnicy spółki jawnej odpowiedzialni są za jej długi majątkiem osobistym i muszą odprowadzać składki ZUS.

Jak założyć spółkę jawną?

Rejestracja spółki jawnej nie jest skomplikowana, jednakże dostosowanie nowoutworzonego podmiotu gospodarczego do preferencji klientów i specyfiki i działalności może być dużym wyzwaniem.

Umowa spółki jawnej powinna uwzględniać interesy obu wspólników i stanowić odzwierciedlenie oczekiwanych przez nich ryzyk i schematów postępowania.

Zapewniamy również stworzenie innych dokumentów czy umów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również możliwość pełnej obsługi prawnej przedsiębiorstwa.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą założenia spółki?

Skontaktuj się z nami!

Założenie spółki z o.o.

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w jaki sposób ją założyć i w jakich przypadkach będzie to uzasadnione?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawową zaletą spółki z o.o. jest fakt, iż ma ona osobowość prawną i odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem.

Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za jej zobowiązania. Członek zarządu spółki z o.o. odpowiadać może za jej zobowiązania tylko wtedy, jeśli nie złożył w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, a egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystywana jest często do działalności obarczonych nieco większym ryzykiem niepowodzenia i bardziej kosztochłonnych.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Założenie spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego, chyba że spółka jest rejestrowana z wykorzystaniem systemu elektronicznego na wzorcu umowy stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

W ramach działalności kancelarii doradzamy, kiedy wybór tej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej jest uzasadniony, jak również zapewniamy dobór najbardziej optymalnych rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom wspólników.

Założenie innych podmiotów prawa handlowego

Działalność gospodarczą można prowadzić również w innych formach prawnych.

Niekiedy, ażeby zmniejszyć ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej bądź też w celu osiągniecia korzyści podatkowych zaleca się funkcjonowanie określonej firmy z wykorzystaniem kilku podmiotów prawa gospodarczego.

Kancelaria świadczy usługi założenia, przekształcenia oraz obsługi zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych. Tworzymy m.in. spółki komandytowe, partnerskie, proste spółki akcyjne czy spółki akcyjne.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą założenia spółki?

Skontaktuj się z nami!

Spółka akcyjna

Co to jest spółka akcyjna oraz kiedy należy rozważyć jej założenie?

Spółkę akcyjną zakłada się zazwyczaj do większych przedsięwzięć biznesowych. W spółce akcyjnej ani akcjonariusze, ani członkowie organów zarządczych nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania. Minimalny kapitał zakładowy w spółce akcyjnej wynosi 100 000 zł.

Innego rodzaju podmiotem, mającym pewne cechy wspólne ze spółką akcyjną jest prosta spółka akcyjna. Minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej wynosi 1 zł. Akcje mogą zostać w stosunkowo prosty sposób emitowane i zbywane. Dość łatwo można uprzywilejować akcje oraz obniżać kapitał akcyjny.

Spółka komandytowo – akcyjna

W spółce komandytowo – akcyjnej co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia jako komplementariusz, a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Jej kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.

Spółka komandytowo – akcyjna należy do spółek osobowych, jednakże regulacja w dużym zakresie odnosi się do spółki akcyjnej.

Spółka partnerska

Co to jest spółka partnerska i kto może założyć spółkę partnerską?

Spółka partnerska jest spółką osobową, która utworzona jest przez wspólników do wykonywania wolnego zawodu w spółce, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Wolnym zawodem jest taki zawód, którego wykonywanie wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji, w którym brak jest związania poleceniami zwierzchników co do sposobu realizacji usług, a nadto usługi świadczone są osobiście przez partnerów.

Przykładami wolnych zawodów, których przedstawiciele mogą założyć spółkę partnerską są: fizjoterapeuta, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, inżynier budownictwa, rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident czy broker ubezpieczeniowy, jak również adwokat czy notariusz.

Umowa spółki partnerskiej zawierana jest przez wszystkich partnerów i zawierać musi konieczne elementy określone w kodeksie spółek handlowych, m.in. imiona i nazwiska partnerów reprezentujących spółkę, określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera czy określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki partnerskiej.

Pomożemy ci założyć spółkę

Dobór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności wymaga analizy potrzeb oraz specyfiki przedsięwzięcia biznesowego. Decyzja o rozpoczęciu działalności, w szczególności obarczonej ryzykami finansowymi wymaga wsparcia profesjonalistów.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu doradztwa przy wyborze spółki, a także kompleksowej obsługi procesu zakładania czy przekształcenia spółek.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Jak możemy ci pomóc?    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.