Doradztwo inwestycyjne

Prawo nieruchomości

Pomoc przy zakupie mieszkania i innych nieruchomości

Oferujemy wsparcie przy nabyciu lokali mieszkalnych oraz innych nieruchomości, w tym również nieruchomości zadłużonych czy o nieuregulowanym stanie prawnym.

W zakres naszych usług wchodzi również pomoc prawna przy zakupie mieszkania i innych nieruchomości adresowana do cudzoziemców, w tym również uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz uzyskanie promesy zezwolenia.

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne naszych klientów w transakcjach na rynku nieruchomości i relacjach z deweloperami, pośrednikami i właścicielami nieruchomości.

Pomoc w sprzedaży mieszkania i innych nieruchomości

Świadczymy pomoc prawną właścicielom mieszkań oraz innych nieruchomości w obsłudze prawnej procesu sprzedaży. Pomoc prawna przy sprzedaży mieszkania obejmuje kompleksowe wsparcie przy regulacji stanu prawnego nieruchomości, pomoc w negocjacjach, uczestnictwo w czynnościach podpisania umowy czy załatwianie formalności po sprzedaży mieszkania.

Doradzamy także w sprawach, w których proces sprzedaży nieruchomości jest utrudniony ze względu na konflikty między współwłaścicielami, udzielając skutecznej pomocy w wypracowaniu strategii, jak sprzedać nieruchomość pomimo tych trudności.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą nieruchomości?

Skontaktuj się z nami!

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi związane ze sporami dotyczącymi zniesienia współwłasności mieszkań i innych nieruchomości. Nasze usługi obejmują zarówno rozwiązania polubowne, jak i prowadzenie postępowań sądowych.

Doradzamy klientom, jak znieść współwłasność. Kierujemy w imieniu klientów wniosek o zniesienie współwłasności do sądu, jeżeli nie jest możliwe osiągnięcia porozumienia, którego efektem byłaby umowa zniesienia współwłasności.

Posiadamy bogate doświadczenia w sprawach, w których celem klienta jest zniesienie współwłasności przy braku zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli wymaga tego sprawa, przy realizacji zleceń współpracujemy z kadrą ekspercką, w tym rzeczoznawcami budowlanymi.

Podział nieruchomości

Kompleksowo wspieramy klientów w procedurach, których przedmiotem jest sądowy podział nieruchomości czy podział budynku oraz innych nieruchomości na drodze pozasądowej.

Specjalizujemy się również w procedurze administracyjnej, prowadzącej do wydania rozstrzygnięcia, którym jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

W sprawach, w których zamierzeniem klienta jest podział nieruchomości procedura postępowania wymaga znajomości przepisów prawa administracyjnego i cywilnego. Osiągnięcie celu, którym jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wymaga zapewnienia kompleksowego wsparcia merytorycznego, które gwarantujemy naszym klientom.

Scalanie nieruchomości

Oprócz problematyki podziału nieruchomości, zajmujemy się również scalaniem nieruchomości. Scalanie nieruchomości gruntowych często ukierunkowane jest na uzyskanie bardziej atrakcyjnej nieruchomości, na której realizowane będą zamierzenia inwestycyjne.

Doradzamy także w sprawach związanych z opłatą adiacencką, występującą w sytuacjach, w których scalanie i ponowny podział nieruchomości prowadzi do wzrostu ich wartości.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Jak możemy ci pomóc?    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.