Zastępstwo procesowe

Prawo gospodarcze

Co to jest zastępstwo procesowe?

Zastępstwo procesowe obejmuje reprezentację klienta we wszystkich czynnościach przed sądem, zarówno we wnoszeniu pism, jak i w toku czynności podejmowanych na posiedzeniach sądowych. Niezależnie od rodzaju sprawy, gwarantujemy pełen profesjonalizm działania, jak również minimalizację stresu oraz ryzyka związanego z toczącym się postępowaniem sądowym.

Zlecając sprawę do prowadzenia naszej kancelarii klient minimalizuje konieczność osobistego udziału w czynnościach procesowych. Oznacza to, że osobisty udział klienta w postępowaniu będzie miał miejsce tylko wtedy, jeśli sobie tego zażyczy bądź też jeśli charakter czynności sądowej będzie wymagał indywidualnego działania (np. przesłuchanie strony na rozprawie).

Zlecenie prowadzenia sprawy pełnomocnikowi zawodowemu stanowi znaczną oszczędność czasu.

Obecność na rozprawie pełnomocnika zawodowego pozwala na zabezpieczenie interesów strony procesu i zmniejszenie ryzyk, które mogą wynikać z nieznajomości przepisów materialnych i proceduralnych.

Warto w tym miejscu wskazać, że tylko pełnomocnicy będący adwokatami i radcami prawnymi posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmujące czynności, których dokonują przed sądami innymi organami. Wzmacnia to bezpieczeństwo klienta, który korzysta z usług kancelarii.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą zastępstwa procesowego?

Skontaktuj się z nami!

Zastępstwo w sprawach sądowych i egzekucyjnych

Usługi zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym oraz przed organami egzekucyjnego świadczyć mogą adwokaci i radcy prawni. W naszej kancelarii dbamy, aby postępowanie prowadzone było przez pełnomocnika zawodowego wyspecjalizowanego w konkretnej kategorii spraw.

Zastępstwo sądowe w egzekucji prowadzone na zlecenie wierzyciela pozwala na bieżący nadzór nad działaniami komornika sądowego. Z perspektywy dłużnika zaś niezbędne jest dla oceny prawidłowości czynności podejmowanych przez komornika sądowego.

Zastępstwo procesowe koszty

Jeżeli strona, która wygrywa postępowanie sądowe, reprezentowana jest przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, sąd zasądza na jej rzecz koszty zastępstwa procesowego. Stawki tych kosztów wynikają z przepisów rozporządzeń.

Przykładowo można wskazać, że w sprawach o zapłatę, w których nie doszło do uprawomocnienia nakazu zapłaty, koszty należne są od wartości przedmiotu sporu. Stawki minimalne wynoszą przykładowo przy wartości przedmiotu sporu:

  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł.

Oferujemy różne opcje rozliczeń z kancelarią, dopasowane do specyfiki prowadzonego postępowania oraz potrzeb klienta.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Jak możemy ci pomóc?    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.