Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnij kredyt

Czym są kredyty frankowe?

Kredyty frankowe są kredytami powiązanymi z kursem waluty obcej. Kredyt CHF może mieć postać kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego jak i kredytu denominowanego do CHF.

Kredyty we frankach w przeważającej większości dotknięte są wadami prawnymi, które umożliwiają dochodzenie uznania ich za nieważne przez sąd.

Kredyt we frankach odwołując się do kursu franka szwajcarskiego pozwalał bankowi na dowolne ustalanie kursu franka szwajcarskiego w wewnętrznej tabeli kursowej banku.

Ponadto część umów kredytowych jest nieważna również z tego powodu, że mechanizm ustalania raty kredytu, do której zapłaty obowiązany jest kredytobiorca, został opisany w sposób mało przejrzysty dla kredytobiorcy i nie został on tym samym w sposób prawidłowy poinformowany o ryzykach związanych z zawarciem umowy kredytowej, polegających na wzroście kursu CHF.

Co powinieneś wiedzieć o kredycie frankowym

Orzecznictwo sądów polskich dotyczące kredytów frankowych należy do bardzo rozbudowanych. Poparte jest także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W znacznej części przypadków prawidłowe przeprowadzenie postępowania przez profesjonalistę zapewnia – w przypadku wadliwości umowy kredytu – skuteczność dochodzonych roszczeń.

W sprawach kredytów frankowych banki umożliwiają zawarcie ugód. Mając na uwadze linię orzeczniczą sądów, ugody z bankiem można określić jednak jako niekorzystne dla kredytobiorców.

Warto zaznaczyć, że tożsame wady, które dotyczą kredytów frankowych, można przypisać także kredytom powiązanych z innymi walutami, takimi jak np. euro (EUR), dolar amerykański (USD), czy jen japoński (JPY).

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą kredytu frankowego?

Skontaktuj się z nami!

Przewalutowanie kredytu we frankach

Przewalutowanie kredytu polega na tym, iż w umowie zmienia się walutę z CHF na PLN.

Przewalutowanie jest jedną z opcji zakończenia sporu z bankiem w ramach ugody przedsądowej.

Dokonując przewalutowania kredytu bank dokona zazwyczaj przeliczenia aktualnego salda zadłużenia po kursie waluty obcej z dnia przewalutowania.

Przewalutowanie kredytu może nastąpić także po kursie z dnia podpisania umowy kredytowej – jest to rozwiązanie korzystniejsze, ale bank zazwyczaj godzi się, aby ta zasada dotyczyła niespłaconych rat kredytu.

Żaden koszt przewalutowania może nie zostać naliczony przez bank – biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo sądowe przewalutowanie jest rozwiązaniem tak korzystnym dla banku, że jest skłonny jak najszybciej doprowadzić do takiej formy porozumienia z kredytobiorcą.

Mając na uwadze powyższe, unieważnienie umowy kredytowej jest zdecydowanie bardziej korzystną formą zakończenia sprawy dla kredytobiorców.

Uwaga! Czym innym niż przewalutowanie kredytu jest jego odfrankowienie. To przyjęcie – za zgodą kredytobiorcy – że umowa kredytu trwa dalej, ale od samego początku jest traktowana jako udzielona w PLN, a na oprocentowanie składa się wyłącznie marża banku i LIBOR. W przypadku niektórych kredytobiorców takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż unieważnienie umowy – nasza kancelaria zweryfikuje tę okoliczność.

Przedawnienie kredytu frankowego

Zgodnie z orzeczeniem TSUE (wyrok C-28/22), przedawnienie nie może rozpocząć biegu, jeśli kredytobiorca nie wiedział o wadliwości zawartej umowy kredytu i istnieniu roszczenia o unieważnienie umowy czy zapłatę.

Przedawnienie rat kredytu, a ściślej, przedawnienie roszczeń o unieważnienie umowy i o zapłatę przeciwko bankowi nie powinno nastąpić wcześniej niż 31 grudnia 2025 r.

Spowodowane jest to faktem, iż 3 października 2019 r. został wydany wyrok w sprawie C-260/18 (sprawa państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.). Sądy często odwołują się do tej daty jako początku biegu 6-letniego terminu przedawnienia w związku z faktem, iż o tym wyroku było bardzo głośno w przestrzeni medialnej, co w ocenie sądów powinno spowodować po stronie kredytobiorców zainteresowanie tematem swoich roszczeń przeciwko bankom.

Odpowiadając na pytanie: przedawnienie kredytu po ilu latach następuje, należy jednak zaznaczyć, że w realiach konkretnej sprawy termin ten może być liczony inaczej, w tym również może ulec skróceniu, jeśli kredytobiorca podejmował już jakieś kroki przeciwko bankowi i sygnalizował mu, że w jego ocenie umowa jest wadliwa czy nieważna.

Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zazwyczaj najkorzystniejszą opcją dla kredytobiorców.

Unieważnienie umowy frankowej polega na uznaniu, iż umowa ta jako naruszająca rażąco dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego jest nieważna, to znaczy kredytobiorca może żądać od banku wszystkiego, co zapłacił mu na poczet wykonania nieważnej umowy kredytu.

Unieważnienie kredytu we frankach prowadzi do rozstrzygnięcia, w którym bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystko, co ten zapłacił na poczet rat kredytu i innych opłat, a także koszty procesu.

Kredytobiorca będzie musiał zwrócić bankowi jedynie kapitał kredytu, czyli kwotę, którą od banku już otrzymał, a która zazwyczaj została już dawno spłacona.

Jak dochodzić roszczeń z umowy kredytu frankowego?

Droga sądowa jest obecnie jedyną formą uzyskania najlepszych finansowo skutków dla kredytobiorcy. Warto wskazać, że jeśli kapitał kredytu jest już spłacony, sąd najczęściej, w ramach tzw. zabezpieczenia, zezwala kredytobiorcy na niespłacanie kredytu przez czas trwania postępowania.

Często zatem samo wniesienie pozwu kończy problemy kredytobiorcy z kredytem frankowym – nawet po kilku tygodniach od złożenia pozwu.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą kredytu frankowego?

Skontaktuj się z nami!

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu frankowego?

Bank na skutek braku zapłaty kredytu frankowego nie może wypowiedzieć umowy kredytu, jeśli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu.

Koszty prowadzenia sprawy frankowej przeciwko bankowi

Kredytobiorca musi zapłacić opłatę sądową w wysokości 1000 zł za wniesienie pozwu przeciwko bankowi.

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie – zachęcamy do kontaktu, przedstawimy możliwe warianty współpracy.

Unieważnienie kredytu frankowego – i co dalej?

Wygranie sprawy z bankiem o unieważnienie kredytu frankowego i związane z nim roszczenia skutkuje powstaniem ze strony banku obowiązku do zwrotu nadpłaconej kwoty kredytu, czyli kwoty przekraczającej sumę udostępnionego kredytu.

Nasza kancelaria towarzyszy klientom w procesach z bankami do samego końca, tj. aż do zwrotu wymagalnej na podstawie wyroku kwoty kredytu.

Jak nasza kancelaria może Ci pomóc?

Nasza kancelaria udziela kompleksowego wsparcia w prowadzeniu sprawy frankowej. Dokonamy analizy umowy, przedstawimy, czy w Twojej sytuacji korzystniejsze będzie unieważnienie umowy kredytu czy jej odfrankowienie.

Etapy prowadzenia sprawy

Współpraca z kancelarią przebiega następująco:

 • analizujemy umowę i pomagamy uzyskać zaświadczenie od banku przydatne w dochodzeniu roszczeń,
 • przedstawiamy naszą ocenę prawną umowy i rekomendacje co do sposobu działania,
 • ustalamy warunki współpracy w oparciu o wariant preferowany przez Klienta,
 • przygotowujemy pozew w sprawie,
 • występujemy już w pozwie o zabezpieczenie roszczenia, żeby Klient nie musiał martwić się dłużej spłatą zobowiązania,
 • prowadzimy kompleksowo sprawę aż do ściągnięcia kwot należnych od banku.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Jak możemy ci pomóc?  Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.