Prowadzenie negocjacji

Prawo gospodarcze

Jakie są korzyści prowadzenia negocjacji z prawnikiem

Wiele spraw spornych może zostać rozwiązanych z satysfakcjonującym skutkiem bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Udział adwokata w negocjacjach daje tę przewagę, iż pełnomocnik zawodowy jest często w stanie określić wagę argumentów, którymi dysponuje reprezentowana przez niego stronę w sporze i ocenić opłacalność angażowania się w proces sądowy.

Negocjacje prawne obejmować mogą też rozmowy ukierunkowane na zawarcie ugody sądowej lub też mediacje. Przewagą ugody sądowej czy zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd jest zrównanie takiej ugody z orzeczeniem sądowym, co pozwala na skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku niewykonania przez jedną ze stron postanowień porozumienia.

Przebieg negocjacji różni się w zależności od specyfiki konkretnej sprawy, jednakże doświadczenie kancelarii zdobyte poprzez przeprowadzone już negocjacje handlowe czy związane z rozwiązaniem sporu procentuje nie tylko zapewnieniem odpowiedniej strategii postępowania, ale też wytyczeniem wspólnie z klientem ram, w których strona będzie się poruszać.

Negocjacje mogą również być prowadzone w sprawach karnych.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę dotyczącą prowadzenia negocjacji?

Skontaktuj się z nami!

Uczestniczymy w przesłuchaniach i czynnościach stron postępowania karnego. Negocjujemy wymiar kary oraz środków karnych dla klientów w ramach instytucji dobrowolnego poddania się karze. Ponadto w niektórych kategoriach spraw prowadzimy negocjacje prowadzące do zawarcia ugody pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym.

Co oferujemy w ramach prowadzenia negocjacji?

Na życzenie klientów zarówno prowadzimy negocjacje samodzielnie z upoważnienia klienta i w uzgodnionym z nim zakresie, jak również wspieramy go podczas spotkań czy rozmów negocjacyjnych.

 Negocjacje mogą mieć różnorodny charakter. Najważniejsze jest dokładne rozpoznanie przedmiotu sporu, określenie jego głównych punktów, rozpoznanie potrzeb klienta i stworzenie oceny prawnej, która stanowić będzie punkt wyjścia do późniejszej negocjacji.

W ramach prowadzonych negocjacji tworzymy i opiniujemy także projekty umów oraz innych dokumentów, które mają przybliżyć strony do osiągnięcia porozumienia lub też stanowić przeniesienie ustaleń stron do dokumentu ugody.

Negocjujemy w imieniu klientów kontrakty handlowe, wspierając przedsiębiorców w procesie zawierania umów z kontrahentami. Tworzymy projekty umów i dokumentacji, a także opiniujemy i nanosimy zmiany na istniejące dokumenty. Dbamy o to, żeby podpisany przez klienta kontrakt był dla niego jak najbardziej korzystny.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Jak możemy ci pomóc?    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.