Prowadzenie spraw rejestrowych

Prawo gospodarcze

Wpis do KRS

Pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje funkcjonowanie w ramach spółki zapewnić może tylko wpis spółki do KRS. Kancelaria świadczy usługi związane z rejestracją spółek, zmianami w KRS czy likwidacją i wykreśleniem podmiotów.

Aby odpowiedzieć precyzyjnie, ile kosztuje wpis do KRS konieczne jest rozróżnienie dwóch rodzajów opłat: za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłata stała w wysokości 250 zł należna jest za złożenie wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, jeśli umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych za pośrednictwem systemu elektronicznego ministerstwa. Opłatę w wysokości 500 zł pobiera się od pozostałych wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą spraw rejestrowych?

Skontaktuj się z nami!

Jak uzyskać wpis do KRS?

Uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga dokładnego wypełnienia wniosku oraz przygotowania wszystkich załączników. Przed przystąpieniem do rejestracji spółki należy zatem przygotować projekty wszystkich dokumentów oraz omówić je z klientem.

Opłata za wpis do KRS powinna być dokonana najpóźniej w dacie złożenia wniosku. Potwierdzenie opłaty stanowi jeden z załączników do wniosku, chyba że wniosek został opłacony przy rejestracji za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Poza wpisami dotyczącymi utworzenia nowego podmiotu, pamiętać należy, że istnieje obowiązek aktualizacji danych w KRS, obejmujący np. rejestrowanie zmian w składach organów czy umowie spółki kapitałowej.

Wpis do ewidencji KRS może mieć charakter konstytutywny (np. powstanie spółki z o.o., połączenie, podział i przekształcenie spółki), co oznacza, że dopiero dokonanie wpisu powoduje, że określona zmiana nabywa mocy prawnej.

Wpis do KRS może mieć także charakter deklaratywny, tzn. określone zdarzenie występuje niezależnie od samego dokonania wpisu. Przykładem wpisu deklaratywnego jest chociażby w przypadku powołania czy odwołania prokurenta, zmiany członków zarządu czy sprzedaży udziałów w spółce.

Wpis do KRS online widoczny jest jeszcze przed doręczeniem wnioskodawcy zawiadomienia o dokonanym wpisie.

Ile trwa wpis do KRS?

Zgodnie z przepisami wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do sądu.

Ile się czeka na wpis do KRS jeżeli umowa została zawarta za pomocą wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym? Przepisy przewidują w takich przypadkach termin 1-dniowy od złożenia poprawnego formalnie wniosku.

W praktyce terminy te mogą być jednak dłuższe. Kluczowe w tym przedmiocie jest złożenie wniosku kompletnego, który spełnia wszystkie wymagania formalne, w tym również załączono do niego wszystkie dokumenty.

Prowadzenie innych spraw rejestrowych

Nasza kancelaria zajmuje się pełną obsługą rejestrową spółek. Dbamy o to, ażeby zarówno uświadomić obsługiwany podmiot o istniejących obowiązkach rejestrowych, jak również żeby wspomóc klienta w realizacji tych obowiązków.

Zajmujemy się kompleksowo sprawami rejestrowymi, w tym również:

  • tworzeniem nowych spółek,
  • przekształceniem istniejących spółek,
  • otwarciem likwidacji.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Jak możemy ci pomóc?    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.