Umowy handlowe

Prawo gospodarcze

Rodzaje umów handlowych

W ramach działalności kancelarii przygotowujemy dla naszych klientów projekty umów handlowych, jak również zajmujemy się analizą i opiniowaniem takich umów.

Zajmujemy się przygotowaniem umów, które wykorzystywane są zarówno w działalności gospodarczej, jak i przez osoby prywatne.

Umowy handlowe wykorzystywane są w obrocie konsumenckim, tym samym przy ich tworzeniu należy mieć na uwadze, że muszą one być zgodne z restrykcyjnymi przepisami, w tym przepisami prawa europejskiego. Do umów handlowych należą m.in.:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy dostawy,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy leasingu,
 • umowy zlecenia,
 • umowy spółek,
 • umowy nienazwane, takie jak: faktoring czy franchising.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą umów handlowych?

Skontaktuj się z nami!

Opracowywanie i sporządzanie umów handlowych

Nasza kancelaria przygotowuje na zlecenie klientów nawet najbardziej złożone umowy handlowe dostosowane do specyficznych wymogów rynku, na którym funkcjonuje konkretny przedsiębiorca.

Prawo umów handlowych pozwala na dużą swobodę w regulacji stosunków prawnych. W tworzeniu umów oraz ich opiniowaniu kancelaria jednak powinna kierować się znajomością przepisów dotyczących koniecznych postanowień umów, jak również orzecznictwa sądowego. Tylko taka wiedza i doświadczenie procesowe pozwala na proponowanie klientom najbardziej efektywnych rozwiązań.

Najistotniejsze z perspektywy kancelarii jest właściwe zabezpieczenie interesu klienta. Rolą pełnomocnika jest również zasygnalizowanie klientowi, które postanowienia umów mogą być zakwestionowane przed sądem, na przykład jako klauzule abuzywne.

Kancelaria zajmuje się także pomocą w stworzeniu procedur, które mają na celu zawieranie umów w obrocie konsumenckim.

Zwrócić należy uwagę, że specyficzne wymogi dotyczące zawieranych umów mogą wynikać z przepisów szczególnych. Jedną z ustaw, która stawia wyspecjalizowane wymogi dla firm, które funkcjonują w przestrzeni internetowej jest chociażby ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przygotowujemy także ogólne warunki umów czy regulaminy, których funkcjonowanie w wielu branżach jest niezbędne dla zapewnienia pożądanej płynności funkcjonowania.

Modyfikacja umów handlowych

Zajmujemy się również opiniowaniem umów handlowych zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Przed zawarciem każdej umowy, która może nieść za sobą istotne skutki, warto zlecić jej sprawdzenie przez kancelarię.

Dokonujemy kompleksowej analizy ze wskazaniem klientowi obowiązków czy ryzyk, na które powinni zwrócić uwagę.

W ramach takiej analizy proponujemy również zmiany w umowach oraz na życzenie klienta przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z negocjacją umowy, dążąc do zawarcia porozumienia jak najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Jak możemy ci pomóc?  Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.