Windykacja należności

Prawo gospodarcze

Co to jest postępowanie windykacyjne?

Działania windykacyjne ukierunkowane są na odzyskanie od dłużnika środków pieniężnych. Czynności windykacyjne mają w pierwszej kolejności na celu nakłonienie dłużnika, ażeby jak najszybciej zapłacił wierzycielowi wymagalną należność.

W przypadku, w którym nie jest to możliwe, sprawę kieruje się na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucji.

Ważne jest zapewnienie sprawnego toku tych czynności. Szybsze wszczęcie egzekucji skutkuje często większymi możliwościami jej powodzenia.

Postępowanie windykacyjne – etapy

Procedura windykacji obejmuje:

  1. etap przedsądowy,
  2. etap sądowy
  3. etap egzekucyjny

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą windykacji należności?

Skontaktuj się z nami!

Prawidłowe prowadzone postępowanie windykacyjne obejmuje nadzór kancelarii nad całym procesem. Najistotniejsze jest indywidualne podejście do każdej sprawy. Proces windykacyjny wymaga podejmowania działań różnego typu, także na etapie egzekucji.

Rolą kancelarii jest skłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności. W braku takiej możliwości sprawa powinna jednak zostać stosunkowo szybko skierowana na drogę postępowania sądowego.

Wykorzystywanie takich instrumentów, jak postępowanie nakazowe czy elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala często przyspieszyć procedurę dochodzenia należności przed sądem. Dla skuteczności windykacji tempo prowadzonych czynności ma kluczowe znaczenie. Przejściowe problemy dłużnika z płatnością mogą przerodzić się w trwałą niewypłacalność, a zatem jak najszybsze uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi znacznie zwiększa szanse na skuteczną egzekucję.

Bardzo istotny jest, poza skierowaniem wniosku o wszczęcie egzekucji, aktywny udział pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym, ustalaniu składników majątku dłużnika i prowadzenia egzekucji w pełnym zakresie.

Pomoc prawna przy windykacji należności

Jako kancelaria świadczymy kompleksowe wsparcie w procesie windykacji należności. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta pełnomocnicy zawodowi, tj. adwokaci i radcy prawni angażują się we wszystkie etapy ściągania należności. Skuteczna windykacja ukierunkowana jest na jak najszybsze osiągnięcie zamierzonego celu, jak również analizę opłacalności i ściągalności zadłużenia.

Oferujemy różne warianty współpracy z klientami. Istnieje możliwość zlecenia prowadzenia windykacji w poszczególnych sprawach, jak również zlecenia prowadzenia windykacji w ramach stałej obsługi prawnej firmy. Ponadto istnieje również możliwość zlecenia naszej kancelarii windykacji masowej.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Jak możemy ci pomóc?    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.