Czym jest egzekucja z aktu notarialnego?

Czym jest egzekucja z aktu notarialnego? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czym jest egzekucja z aktu notarialnego?

Zawarcie w akcie notarialnym oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego znacznie upraszcza i przyspiesza procedurę dochodzenia roszczeń. Czym jest art. 777 kodeksu postępowania cywilnego i dlaczego warto zastanowić się nad możliwościami jego zastosowania? 

Dobrowolne poddanie się egzekucji 777 kpc

Dobrowolne poddanie się egzekucji z aktu notarialnego powoduje, że wierzyciel może stosunkowo szybko zwrócić się do komornika o egzekucję należności z całego majątku dłużnika. Zawarcie stosownego zapisu w akcie notarialnym (najczęściej umów dotyczących nieruchomości) powoduje, że wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie aktowi notarialnemu tzw. klauzuli wykonalności, a następnie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Dla porównania brak takiego rozwiązania powoduje, że wierzyciel musi, żeby ściągnąć należność, angażować się w trwający dłużej proces sądowy (aczkolwiek pewnym rozwiązaniem zabezpieczenia wierzyciela pozostaje zabezpieczenie roszczenia)

Potrzebujesz pomocy w zabezpieczeniu transakcji czy przeprowadzenia negocjacji?

Skontaktuj się z nami!

Egzekucja z aktu notarialnego – jak się bronić?

Oczywiście możliwość wszczęcia egzekucji na podstawie aktu notarialnego nie oznacza, że osoba, przeciwko której takie czynności zostały podjęte, pozbawiona jest prawa do obrony. W przypadku jednak, w którym wierzyciel w sposób nieuczciwy skorzystał z oświadczenia zawartego w akcie notarialnym (np. wystąpił o zapłatę reszty ceny zakupu nieruchomości, pomimo że dłużnik zapłacił już całą kwotę), dłużnik zmuszony będzie do wykazania nieistnienia zobowiązania na drodze sądowej. W takim przypadku może oczywiście dochodzić od swojego wierzyciela naprawienia szkody, którą poniósł na skutek niezgodnego z prawem skorzystania z egzekucji na podstawie aktu notarialnego.

Podsumowanie

Co prawda sporządzaniem aktów notarialnych zajmują się wyłącznie notariusze, zwracamy uwagę, że uczestnicy transakcji na rynku nieruchomości bardzo często powinni rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistycznej kancelarii, która zadba o spełnienie ich oczekiwań co do transakcji. Notariusz nie jest bowiem reprezentantem stron i nie ma obowiązku zabezpieczenia ich wszystkich interesów, które często zresztą pozostają ze sobą sprzeczne. Tym zajmuje się właśnie nasza kancelaria, dlatego zapraszamy do kontaktu, w celu zabezpieczenia transakcji czy przeprowadzenia negocjacji bądź też pomocy w transakcjach nietypowych na rynku nieruchomości.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com