Frankowicz NORDEA BANK SA (PKO BP SA) – obniżenie rat kredytu o 100% jeszcze przed wyrokiem

Frankowicz NORDEA BANK SA (PKO BP SA) – obniżenie rat kredytu o 100% jeszcze przed wyrokiem 604 859 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nasz Klient nie musi płacić rat kredytu przez czas trwania procesu sądowego !

W sprawie przeciwko PKO BP SA. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 1155/21) w dniu 1 sierpnia 2023 r. zabezpieczył roszczenie frankowicza poprzez wstrzymanie obowiązku płacenia rat kapitałowo-odsetkowych przez czas trwania postępowania sądowego. Sprawa dotyczy kredytu zaciągniętego w NORDEA BANK SA w dniu 6 marca 2008 roku.

Mocą postanowienia Sądu bank nie może pobierać rat kapitałowo-odsetkowych, nie może też naliczać kredytobiorcy odsetek karnych. Bank nie może również, w związku z nie dokonywaniem spłaty kredytu, dokonać wypowiedzenia umowy kredytowej ani przekazać informacji o nie dokonywaniu spłaty kredytu instytucjom prowadzącym stosowne rejestry – np BIK.

Skontaktuj się z nami!