BNP Paribas Bank Polska SA zabezpieczenie na czas procesu! Sąd Okręgowy w Koszalinie zakazał bankowi pobierania rat do czasu wydania prawomocnego wyroku.

BNP Paribas Bank Polska SA zabezpieczenie na czas procesu! Sąd Okręgowy w Koszalinie zakazał bankowi pobierania rat do czasu wydania prawomocnego wyroku. 547 600 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kolejne zabezpieczenie, jakie uzyskała nasza Kancelaria dla Frankowicza z BNP Paribas Bank Polska SA.

Sąd Okręgowy w Koszalinie  Wydział I Cywilny w dniu 22.06.2023 r. w sprawie o sygn akt I C657/2023 wydał postanowienie umożliwiające wstrzymanie się przez Frankowicza z płatnością rat kapitałowo-odsetkowych do czasy wydania prawomocnego wyroku.

Postanowienie było natychmiast wykonalne co oznacza, że nasz Klient od dnia doręczenia postanowienia nie płacił rat kredytu.

Bank wniósł zażalenie na postanowienie, jednak Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Wydał I Cywilny postanowieniem z dnia 11 października 2023 r. w sprawie o sygn akt. I ACz 541/23 oddalił zażalenie Banku, co oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu jest prawomocne a nasz Klient może spokojnie oczekiwać na wydanie wyroku.

Jeśli nadal spłacasz swój kredyt zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy frankowej. Może i Ty możesz przestać spłacać raty kredytu?

Skontaktuj się z nami!