Kto ponosi konsekwencje przelewu pieniężnego na błędy rachunek kontrahenta?

Kto ponosi konsekwencje przelewu pieniężnego na błędy rachunek kontrahenta? 701 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy rozpoznał istotne zagadnienie prawne związane ze skutkami wykonania przelewu na błędny rachunek bankowy.

W rozpoznawanej sprawie jeden z podmiotów przelał ponad 100.000,00 zł na błędnie wskazany rachunek bankowy. Na nieszczęście w stosunku do tego przypadkowego odbiorcy przelewu prowadzona była egzekucja, a sam rachunek został zajęty przez komornika. W wyniku zajęcia komornik ściągnął prawie całą tę kwotę i rozliczył w postępowaniu egzekucyjnym. Pomimo iż nadawca przelewu zwrócił się do banku i do komornika o zwrot tych środków, pieniądze nie zostały zwrócone. Nadawca przelewu postanowił więc pozwać bank o zwrot tych środków.

Problem z podstawą roszczeń.

Spór w powyższej sprawie dotyczył sposobu interpretowania pewnych rodzajów roszczeń. Sąd Najwyższy wskazał, że z chwilą wpłaty środków pieniężnych posiadacz rachunku nabywa żądanie o wypłatę środków pieniężnych z tego rachunku. Istotne, że umowa rachunku bankowego obejmuje obowiązek banku do przechowywania pieniędzy dla posiadacza rachunku, nie zaś dla banku osób trzecich. Posiadaczowi rachunku bankowego przysługuje wobec banku wierzytelność o wypłatę zgromadzonych na nim środków. Z tego względu nadawca przelewu nie może żądać od banku posiadacza rachunku zwrotu pieniędzy. Może ich żądać jedynie od samego posiadacza rachunku. Nie można zasadnie twierdzić także, iż w takiej sytuacji dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego Banku. Niewypłacalność odbiorcy przelewu nie ma również wpływu na pozycję banku w tym sporze.

W konsekwencji uznano, że nadawca przelewu nie może żądać zwrotu świadczenia od banku, który jedynie prowadzi rachunek dla odbiorcy przelewu. Roszczenie takie nie przysługuje także w stosunku do komornika. Jedynym zobowiązanym do zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia jest odbiorca przelewu.

Powyższa sprawa pokazuje, że każdy z nas powinien zachowywać podwójną ostrożność, wykonując przelew. Drobna pomyłka w zapisie numeru rachunku bankowego może być bardzo kosztowna.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 lutego 2021 r. III CSKP 59/21

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com