Kancelaria Adwokacka Wrocław

Co to jest księga wieczysta?
Co to jest księga wieczysta? 1024 677 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

I jak zrozumieć co jest w niej opisane. Analiza księgi wieczystej jest jedną z podstawowych czynności zmierzających do ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta zawiera między innymi informację o lokalizacji…

Zawarcie umowy najmu mieszkania
Zawarcie umowy najmu mieszkania 150 150 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Jak sprawdzić czy wynajmujący może zawrzeć umowę najmu? Przy zawarciu umowy najmu najemca podpisuje umowę w swoim imieniu bądź też zastępuje go inna osoba, która legitymuje się stosownym pełnomocnictwem uprawniającym…

Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość
Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W sprawach, w których jedna lub obie strony procesu reprezentowane są przez zawodowego pełnomocnika, tj. przede wszystkim adwokata lub radcę prawnego, sąd rozstrzyga w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego. Czym są…

Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny
Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poza opisywanym na łamach bloga problemem związanym z brakiem obiektywnego charakteru stawki WIBOR https://adwokatgabrysiak.pl/umowa-kredytowa-z-wibor-a-obowiazek-informacyjny/https://adwokatgabrysiak.pl/jak-ustalany-jest-wibor-dlaczego-kredytobiorcy-moga-go-kwestionowac/umowy kredytowe, które posługują się tym wskaźnikiem często w bardzo skromny sposób informują kredytobiorcę o charakterze ich…

Reklamacja w sprawie WIBOR
Reklamacja w sprawie WIBOR 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Od kiedy coraz głośniej zrobiło się o możliwości kwestionowania postanowień umów kredytowych opartych o WIBOR, część kredytobiorców wszczęła procedurę reklamacyjną wobec zawartych umów. Niestety – wszystkie pozasądowe formy dochodzenia roszczeń…

Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować?
Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

WIBOR jest średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania, podawaną przez 10 największych banków w Polsce. Banki te są tzw. panelistami, czyli uczestnikami panelu WIBOR. Do określania WIBOR nie uwzględnia się wielkości skrajnych…

Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny
Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny 1024 547 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poza opisywanym na łamach bloga problemem związanym z brakiem obiektywnego charakteru stawki WIBOR [linki] umowy kredytowe, które posługują się tym wskaźnikiem często w bardzo skromny sposób informują kredytobiorcę o charakterze…

Negatywne konsekwencje nieprawidłowego poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Negatywne konsekwencje nieprawidłowego poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zawarłeś zdalnie umowę z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalnością przez internet? Możesz być zobowiązany wykonać tę usługę za darmo Nowelizacją kodeksu cywilnego wprowadzono art. 385 5, zgodnie z nim osoba fizyczna…

Czy można pozwać Getin Noble Bank SA (dalej Getin Bank) pomimo tego, że jest on w stanie upadłości?
Czy można pozwać Getin Noble Bank SA (dalej Getin Bank) pomimo tego, że jest on w stanie upadłości? 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dzisiejszym wpisie opisujemy, co może zrobić frankowicz, który ma aktywną umowę kredytową we franku lub innej walucie z Getin Bank.W przypadku gdy w Twojej umowie kredytowej we franku/Euro lub…

Ugoda z mBank SA. Czy Frankowiczowi opłaca się zawrzeć ugodę z mBankiem?
Ugoda z mBank SA. Czy Frankowiczowi opłaca się zawrzeć ugodę z mBankiem? 1024 680 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Ugodą można zakończyć każdy proces sądowy, i jak wiadomo ugoda to ustępstwa z obu stron. Często zawarcie ugody jest korzystne dla obu stron. Czy jest to korzystne również w przypadku…