Kancelaria Adwokacka Wrocław

Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych.
Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych. 1024 769 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wygrane z bankami o unieważnienie kredytów frankowych. Maj 2022 r. to kolejny bardzo dobry miesiąc dla naszych Klientów, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane do CHF – „kredyty frankowe”. W prowadzonych przez…

Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości.
Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości. 1024 599 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nasi klienci będący stronami umów kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej często pytają nas o dalsze procedury. Chodzi o związane z wykreśleniem ustanowionej na rzecz banku hipoteki z działu…

Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kontynuujemy analizę ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych, potocznie nazywaną prawem holdingowym. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie niebawem. Wprowadza ona pewne nowości w działaniu Zarządu spółki…

Prawo holdingowe – najnowsze zmiany Kodeksu spółek handlowych oznaczają dla spółek? 
Prawo holdingowe – najnowsze zmiany Kodeksu spółek handlowych oznaczają dla spółek?  1024 603 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 9 lutego 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, nazywaną potocznie Prawem holdingowym. Nazwa potoczna wynika z pakietu zmian, który…

Pandemiczne spory o czynsz najmu lokali w galeriach handlowych. Najemca może domagać się zmniejszenia wartości czynszu.
Pandemiczne spory o czynsz najmu lokali w galeriach handlowych. Najemca może domagać się zmniejszenia wartości czynszu. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zakończył się już rok 2021, ale nie oznacza to, że skończyły się problemy najemców lokali usługowych. W szczególności problemu które związane są z okresem całkowitego lub ograniczonego lockdown’u wprowadzanego kolejnymi…

Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.
Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. 1024 705 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nieterminowe regulowanie zobowiązań kredytowych Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1854) wprowadzono do prawa bankowego procedurę umożliwiającą kredytobiorcom na…

Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Decyzją nr RWA-61-40/12/ZT  z dnia 06.12.2013 r.  Prezes UOKIK nałożył na Bank BPH S.A. karę pieniężną w wysokości 912.861,00 zł za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka ta polegała na…

Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej
Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 01.07.2022 r. w życie wejdzie całkowicie nowa ustawa o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa została uchwalona w dniu 20.05.2021 r1.…

Rezygnacja z lokalu deweloperskiego na podstawie nowej ustawy deweloperskiej
Rezygnacja z lokalu deweloperskiego na podstawie nowej ustawy deweloperskiej 1024 664 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Na naszym blogu informowaliśmy o wchodzącej w dniu 01.07.2022 r. nowej ustawie. Chodzi o ustawę o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowa ustawa…

Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w sprawie kredytu bankowego
Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w sprawie kredytu bankowego 1024 438 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kiedy jest to możliwe i jak wnieść skargę nadzwyczajną. Do naszej Kancelarii wpływa dużo zapytań dotyczących zagadnienia, czy po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego w sprawie kredytowej kredytobiorcom przysługują inne prawne…