Odszkodowanie od banku za wprowadzenie w błąd konsumenta

Odszkodowanie od banku za wprowadzenie w błąd konsumenta 550 415 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nowy sposób na uzyskanie przez kredytobiorcę odszkodowania od banku.

W dniu 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy wydał istotną dla kredytobiorców uchwałę, wyjaśniającą zasady dochodzenia roszczeń w stosunku do banków.

Sprawa dotyczy przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; A ściślej mówiąc roszczeń wynikających z przepisów art. 12 tej ustawy. Dotychczas interpretacja tych przepisów nie była dostatecznie jasna, wobec czego kredytobiorcy rzadko z tych uprawnień korzystali. Nie wiadomo było bowiem, czy dla uzyskania odszkodowania konieczne było uprzednie unieważnienie całej umowy.

Z uchwały wynika, że możliwe jest żądanie unieważnienia umowy kredytu na podstawie art. 12 powyższej ustawy, a podstawą nie muszą być już tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone). Istotne jest tylko, aby konsument udowodnił, że został wprowadzony przez bank w błąd. A więc że doszło do zawarcia umowy, której nie zawarłby, gdyby uzyskał rzetelną informację o produkcie bankowym. Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że roszczenie konsumenta powinno być oparte na spełnieniu ogólnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Przypomnijmy czym wg powyższej ustawy nieuczciwa praktyka na rynku. To taka, która jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. W szczególności jest to wprowadzanie w błąd, jeżeli może ono powodować, że przeciętny konsument zawiera umowę, której inaczej by nie podpisał.

Uchwała Sądu Najwyższego może pomóc w ujednoliceniu orzecznictwa sądowego i niewątpliwie stanowi solidną podstawę dla dowodzenia zasadności roszczeń kredytobiorców w stosunku do banków. Uchwała ma znaczenie dla konsumentów zawierających umowy kredytowe zarówno w walucie polskiego złotego, jak i dla tzw. „frankowiczów”.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com