Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU – zalety i wady

Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU – zalety i wady 1024 617 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest uproszczoną formą prowadzenia sporów. Wykorzystanie tego rodzaju postępowania ma wiele zalet, ale nie jest też wolne od wad i niedogodności. Jakie są podstawowe zalety i wady elektronicznego postępowania upominawczego?

EPU – jakie opłaty?

Podstawową przewagą EPU nad postępowaniem zwykłym jest wysokość opłaty sądowej. Wnosząc pozew wnosimy zasadniczo 1/4 takiej opłaty, jaką uiszcza się w zwykłym postępowaniu sądowym (nie mniej niż 30 zł). Jeśli zatem np. zamierzamy wnieść pozew o zapłatę 8000 zł, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, powinniśmy wnieść opłatę w wysokości 500 zł. Jeśli zaś zdecydujemy się na pozew w EPU, opłata wynosić będzie 125 zł.

EPU – zalety

EPU uchodzi za szybszą formę postępowania niż postępowanie zwykłe. Nie zawsze będzie to prawdą, jednak EPU ma liczne zalety, które skutkują możliwością szybszego procedowania m.in.:

  • brak konieczności dołączania załączników – jednakże w treści pozwu trzeba przywołać wszystkie dowody,
  • doręczanie wszystkich istotnych orzeczeń elektronicznie,
  • możliwość szybszego (elektronicznego) występowania o klauzulę wykonalności i egzekucję należności przez komornika.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

EPU – wady

System EPU nie jest jednak wolny od wad. Po pierwsze, jeśli druga strona nie zgodzi się z nakazem zapłaty i wniesie sprzeciw, to postępowanie w istocie ulegnie wydłużeniu w porównaniu do postępowania zwykłego. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, który rozpoznaje sprawy w EPU, nie będzie badał treści sprzeciwu. Jeśli został wniesiony w terminie, po prosty umorzy postępowanie, a my będziemy musieli złożyć pozew raz jeszcze we właściwym sądzie. Jeśli zrobimy to w terminie 3 miesięcy od umorzenia postępowania, wniesiona opłata zostanie zaliczona na poczet postępowania.

EPU – czy warto?

Inne wady EPU obejmują m.in. fakt, że jeśli sąd uzna, że nasza sprawa ma zbyt skomplikowany charakter, może nie wydać nakazu zapłaty i umorzy postępowanie. W takim przypadku będziemy musieli – podobnie do sytuacji opisanej w akapicie poprzedzającym – złożyć pozew ponownie we właściwym sądzie. Ponadto, jeśli zamierzamy utworzyć konto w EPU tylko na potrzeby wniesienia jednego czy kilku pozwów, może okazać się to bezcelowe. System nie jest zbyt intuicyjny, a sposób jego konstrukcji wymaga wiedzy prawniczej, m.in. w zakresie określenia wymagalności roszczeń czy dat dochodzenia odsetek. Przygotowanie takiego pozwu może zatem być trudniejsze niż złożenie go w zwykłej formie.

Kancelaria EPU

EPU często wykorzystywany jest zastosowania masowego. To, czy sprawdzi się w konkretnej sprawie, uzależnione jest od jej specyfiki, a także od tego, jaki podmiot jest stroną przeciwną. Jako kancelaria wykorzystujemy swój dostęp do EPU, dzięki czemu klient nie musi tworzyć nowego konta. Jednakże często doradzamy naszym klientom inny sposób zainicjowania sporu. Każdorazowo zachęcamy do nawiązania kontaktu celem rozpoznania Państwa problemu i zarekomendowania właściwych kroków.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com