Wstrzymanie płatności rat kredytu złotówkowego w PLN! Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa I C 1098/23

Wstrzymanie płatności rat kredytu złotówkowego w PLN! Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa I C 1098/23 933 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
I C 1098/23

W dniu 05.06.2024 r. nasz Klient został przez sąd zwolniony z obowiązku płatności rat kredytu w PLN przez cały czas trwania procesu.

Sprawa dotyczy Umowy Nieodnawialnej Pożyczki Hipotecznej w PLN zawartej z Alior Bank SA w dniu 05.02.2014 r.

Wskutek pozytywnego rozpoznania wniosku prawników naszej kancelarii Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, wydał postanowienie, mocą którego nakazał bankowi wstrzymanie się z pobieraniem dalszych rat jak i zakazał bankowi dokonania wypowiedzenia umowy kredytowej, a także umieszczenia kredytobiorców do BIK, w systemie Bankowy Rejestr Informacji oraz udostępnienia biurom informacji gospodarczej informacji o niepłaceniu przez powodów rat w wykonaniu umowy kredytu.