Przymusowe opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie

Przymusowe opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie 600 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Ten kto stosuje przemoc w rodzinie musi liczyć się z koniecznością przymusowego opuszczenia mieszkania.

W ostatnim czasie Prezydent RP podpisał przyjętą przez parlament bardzo ważną ustawę.  Mamy już nowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawodawca uprościł, a przed wszystkim znacznie przyspieszył orzekanie o nakazaniu opuszczenia mieszkania przez osobę stosująca w rodzinie przemoc.

Sąd wyda orzeczenie w tych sprawach w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia wniosku. Sąd będzie mógł również pominąć pośrednictwo poczty polskiej i doręczyć pisma procesowe przez policję lub żandarmerię wojskową. Uproszczeniem będzie możliwość składania wniosku na urzędowym formularzu, co należy zdecydowanie zaaprobować. Procedura zakłada, iż pewne braki formalne wniosku czy apelacji Sąd będzie usuwać za wnioskodawcę. W przypadku nie dołączenia odpisu wniosku sąd może sam sporządzić odpisu.

W orzeczeniu końcowym Sąd powinien precyzyjnie wskazać obszar lub odległość, jaką zobowiązany do opuszczenia mieszkania będzie musiał zachować z racji stosowania przemocy w rodzinie. Postanowienie nakazujące opuszczenie mieszkania będzie wykonalne z chwilą ogłoszenia. Znacznie przyspieszone będzie również postępowanie apelacyjne, które winno zakończyć się w terminie jednego miesiąca od dnia przedstawienia sprawy sądowi odwoławczemu.

Należy w pełni zaakceptować przygotowaną zmianę. Niewątpliwie odpowiada ona oczekiwaniom społecznym i doprowadzi do znacznego ułatwienia i przyspieszenia rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.

Źródło zdjęcia: Pixabay