Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie.

Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie. 841 720 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie.

W dniu 22.07.2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 31/19 rozstrzygnął spór o prawo poszkodowanych do zapłaty kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie.

Spór dotyczył problemu, który był dotąd niejednolicie oceniany przez prawników i sądowy powszechne. Ubezpieczyciele z reguły twierdzili, że zwrot kosztów opieki należy się tylko wtedy, gdy opiekę sprawuje osoba obca. Chodziło o osobę zatrudnioną i pobierającą wynagrodzenie jako zawodowy opiekun.Ostatecznie SN rozstrzygnął ten problem. Osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może już domagać się od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela odszkodowania. Jest to odszkodowanie za opiekę sprawowaną nad nim przez osoby bliskie.

Odszkodowanie z kolei miałoby nie przysługiwać, jeżeli opiekę sprawują osoby najbliższe (rodzice, rodzeństwo, dzieci, małżonek czy partner). Postawą takiego twierdzenia był fakt, że opiekun nie świadczy  opieki zarobkowo. Spór toczył się wokół zagadnienia, czy w ramach tego odszkodowania świadczenie przysługuje tylko w razie rzeczywistego poniesienia kosztów. Czy też  zostać przyznane także wtedy, gdy nieodpłatnie opiekę wykonuje właśnie osoba najbliższa. Ze stanowiskiem ubezpieczycieli nie zgadzali się prawnicy. Twierdzili oni, że przy sprawowaniu opieki przez osoby najbliższe, odszkodowanie powinno również przysługiwać. Wysokość odszkodowania powinna stanowić ekwiwalent wartości pracy wykonanej przez opiekuna. Argumenty te przekonały Sąd Najwyższy, który we wspomnianej wyżej uchwale stwierdził, iż Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Nie tylko odpłatna opieka nad poszkodowanym jest podstawą do żądania odszkodowania.

W naszej ocenie z powyższej uchwały należy wnioskować, że poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie za nieodpłatną opiekę sprawowaną także przez osoby bliskie. Poszkodowany nie musi w takiej sytuacji udowadniać realnego poniesienia kosztów, skoro opieka ma charakter nieodpłatny. Problemem pozostaje jednak nadal ustalenie wartości ekwiwalentu, który miałby przysługiwać za tego rodzaju opiekę. Czy powinien on wynosić tyle, ile wynagrodzenie zawodowego opiekuna, czy może należałoby liczyć je po niższych stawkach? W naszej ocenie wysokość ekwiwalentu to nie mniej, niż wynagrodzenie zawodowego opiekuna, zwłaszcza, że osoba najbliższa często sprawuje opiekę w dużo wyższym wymiarze czasowym niż zatrudniony opiekun. Jednakże przyjdzie nam jeszcze poczekać, jak problemem ten będą rozstrzygać sądy.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com