Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Zmiany od 1 stycznia 2021 roku.

Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Zmiany od 1 stycznia 2021 roku. 510 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nowelizacja Kodeksu cywilnego. Niedozwolone postanowienia umowne mogą pojawić się także w umowach pomiędzy przedsiębiorcami.

 

W dniu 01.01.2021 r. w życie wejdzie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego wprowadzająca nowe zasady oceny tzw. klauzul niedozwolonych w umowach. Do tej pory zgodnie z art. 3851Kodeksu cywilnego tylko postanowienia umowy zawieranej z konsumentem mogły być przez sąd ocenione jako niedozwolone. Ustawodawca uwzględnił jednak krytyczny głos przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową na własny rachunek. Zgodnie z nowym przepisem art. 3855: „Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie mogła powołać się na zarzut klauzuli niedozwolonej (abuzywnej) w umowie z innym przedsiębiorcą. Taki zarzut bedzie można podnieść jeżeli zawarta umowa nie będzie objęta przedmiotem jego zawodowej działalności. Przykładowo przedsiębiorca zajmujący się stale sprzedażą sprzętu elektronicznego będzie mógł zarzucać niedozwolone klauzule w przypadku umowy zakupu samochodu używanego w ramach tej działalności. ponieważ zakup czy sprzedaż samochodu nie wiąże się z przedmiotem działalności, czyli sprzedażą sprzętu elektronicznego. Natomiast nie będzie mógł podnosić tego typu zarzutu w przypadku umów, w których będzie on kupował sprzęt elektroniczny w celu jego dalszej odsprzedaży w swoim sklepie. Zakup sprzętu będzie bowiem związany bezpośrednio z przedmiotem jego zawodowej działalności.

Rozstrzyga wpis w CEIDG

Decydującym dla oceny, kiedy możliwe jest stosowanie ochrony, jest informacja o przedmiocie działalności ujawniona w CEIDG. Dlatego przedsiębiorcy powinni skończyć z praktyką wpisywania do CEIDG kodów przedmiotu działalności „na wszelki wypadek”. Taka praktyka jest powszechna, a jej celem jest możliwośc wykorzystania wpisu w przyszłości, co nie zawsze ma miejsce. Obecnie stosowanie takiej praktyki może ograniczyć możliwość stosowania ochrony.

Powyższą zmianę ocenić należy pozytywnie. Zmiana ta kończy ona stosowaną dotąd fikcję profesjonalizmu przedsiębiorcy w każdej dziedzinie, nawet nieobjętej jego kompetencjami zawodowymi. Przedsiębiorca jednoosobowy nie będzie musiał już znać się na wszystkim.

Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495). Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 01.01.2021 r.

Źródło zdjęcia: Pixabay.