Pozwy Frankowiczów. Frankowicze ruszyli do sądów

Pozwy Frankowiczów. Frankowicze ruszyli do sądów 640 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Frankowicze ruszyli do sądów.

Aż 300 % więcej pozwów wpłynęło do sądów w 2020 r. niż w 2019 roku. Pozwów przybywa nadal. Frankowicze ośmieleni orzeczeniem TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG (C-260/18). I zaczęli dochodzić swoich praw przed sądami.

Posiadacze kredytu indeksowanego oraz denominowanego mają możliwość dochodzenia stwierdzenia nieważności całej umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. W niektórych przypadkach mogą dochodzić  zwrotu sumy rat nadpłaconych.

Pierwsze roszczenie skierowane jest w celu uznania, iż umowa zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne skutkujące wadliwością całej umowy. W takim wariancie bank winien zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty dotąd zapłacone bankowi tytułem rat kredytu. Należy pamiętać, że Bank może odmówić zapłaty tych rat, których zapłata miała miejsce ponad 10 lat przed wszczęciem postępowania (przedawnienie).

Przy uwzględnieniu drugiego roszczenia Sąd może stwierdzić, iż wadliwość klauzul indeksacyjnych nie powoduje nieważności umowy. Wówczas sąd ustala, że kredyt powinien mieć charakter złotowy (tzw. odfrankowienie kredytu). W konsekwencji Sąd stwierdza, iż raty płacone przez kredytobiorców były zawyżone wskutek stosowania bezzasadnych kursów dla przeliczenia rat kredytowych. Sąd może więc nakazać, aby Bank zwrócił kredytobiorcy wartość nadpłaty dokonywanej przez kredytobiorcy, zaś kredytobiorca powinien dalej spłacać kredyt w niższych ratach, bez stosowania klauzul waloryzacyjnych. Warto pamiętać o tym, iż w tym wypadku Bank również może odmówić zapłaty tych kwot, które nadpłacane były dawniej, niż 10 lat przed wszczęciem postępowania sądowego.

Zródło zdjęcia: Pixabay