Frankowicze

Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę”
Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę” 724 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Pozew frankowy przedsiębiorcy Najczęściej kredytobiorcy, którzy zawarli umowy powiązane z kursem franka szwajcarskiego albo innej waluty obcej, są konsumentami. Oznacza to, że umowę zawarli w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową…

Koniec z kredytem frankowym w miesiąc po złożeniu pozwu?
Koniec z kredytem frankowym w miesiąc po złożeniu pozwu? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy w miesiąc możesz się rozstać z bankiem ? W niektórych mediach pojawiają się informacje o przedłużających się postępowaniach frankowych, które to spowodowane są aktywnością frankowiczów wywołaną korzystnymi orzeczeniami potwierdzającymi…

Podważenie kredytu frankowego na etapie egzekucji
Podważenie kredytu frankowego na etapie egzekucji 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy na etapie gdy ściga Cię komornik możliwe jest podważenie kredytu frankowego? Tak, TSUE wskazał, że dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ustanawia obowiązek skutecznego badania potencjalnie…

Czym jest sankcja kredytu darmowego
Czym jest sankcja kredytu darmowego 1024 420 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sankcja kredytu darmowego wprowadzona została ustawą o kredycie konsumenckim. Aktualna regulacja ma swoje źródło ma w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE. Art. 45 ustawy o kredytu konsumenckiej wprowadza…

Czy tylko kredyt frankowy można unieważnić? Co z innymi walutami?
Czy tylko kredyt frankowy można unieważnić? Co z innymi walutami? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

O wadliwości umów frankowych nie przesądza nagła zmiana kursu franka szwajcarskiego. Najczęściej decydują o niej przewidziane w umowie – rażąco niesprawiedliwe – zasady ustalania kursu przez bank dla potrzeb rozliczeń…

Zabezpieczenie w sprawach frankowych a nieważność umów frankowych
Zabezpieczenie w sprawach frankowych a nieważność umów frankowych 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zabezpieczenia roszczeń w sprawach frankowiczów są obecnie powszechne stosowane przez sądy. Kredytobiorcy już krótko po złożeniu pozwu mogą zaprzestać spłaty kredytu i spokojnie oczekiwać na zakończenie postępowania. Na czym polega…

Obniżenie raty kredytu złotówkowego na skutek zabezpieczenia – pozew WIBOR
Obniżenie raty kredytu złotówkowego na skutek zabezpieczenia – pozew WIBOR 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy można obniżyć raty kredytu złotówkowego ? Sprawy, w których kredytobiorcy kwestionują dowolność ustalania oprocentowania kredytów złotówkowych opartych o WIBOR coraz częściej trafiają na wokandę. Czynnikiem zachęcającym kredytobiorców są między…

Sankcja kredytu darmowego – kredyt konsumencki
Sankcja kredytu darmowego – kredyt konsumencki 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Osoby, które zawierały umowy kredyty lub pożyczki bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tzw. kredyty konsumenckie) po 18 grudnia 2011 r., mają zagwarantowaną przepisami prawa możliwość dochodzenia zwrotu odsetek i…

Aneks do umowy frankowej – spłata bezpośrednio w CHF. Czy można pozwać bank?
Aneks do umowy frankowej – spłata bezpośrednio w CHF. Czy można pozwać bank? 1024 678 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Część kredytobiorców zastanawia się, czy zawierając aneks do umowy, na podstawie którego mogli spłacać kredyt bezpośrednio w walucie CHF, nie zamknęli sobie drogi do sądowego dochodzenia roszczeń wobec banku. Orzecznictwo…

Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. C-140/23 sposobem na uproszczenie i przyspieszenie spraw frankowych?
Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. C-140/23 sposobem na uproszczenie i przyspieszenie spraw frankowych? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyniosło sądom krajowym wiele odpowiedzi na zagadnienia dotyczące kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Wyrok z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie C-140/23 może…

  • 1
  • 2