Przełom w kredytach złotówkowych! Jest zabezpieczenie! Raty obniżone!

Przełom w kredytach złotówkowych! Jest zabezpieczenie! Raty obniżone! 604 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Od dłuższego czasu w Kancelarii Adwokackiej Katarzyna Gabrysiak we Wrocławiu prawnicy pracują nad sprawami unieważnienia kredytów udzielonych w złotówkach a oprocentowanych m. in. wskaźnikiem Wibor.  Ostatnie wydarzenia wskazują na to, że umowy te mogą okazać się nieważne w całości lub w części podobnie jak tzw. „umowy frankowe”. Co oznacza to w praktyce? Niższe raty i mniejsze zobowiązanie! Szczegóły poniżej. 

W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił w całości wniosek kredytobiorcy i udzielił zabezpieczenia powództwa ws. umowy kredytu opartego na WIBOR pozwalając klientowi banku na spłatę raty kredytu pomniejszonej o Wibor.

Skutkiem tego rata spadła z kwoty 6.700 zł do 1.700 zł.

Daje to mocne podstawy do twierdzenia, że sądy w przyszłości będą stwierdzały nieważność umowy opartej o wskaźnik Wibor w podobny sposób, jak umowy „frankowej”. Umowę zawierająca klauzule oparte na Wibor Sąd może unieważnić w całości lub unieważnić jedynie część postanowień umownych. 

Temat kredytów oprocentowanych w oparciu o WIBOR, w dobie rosnących rat kredytu robi się coraz głośniejszy. Po licznych wygranych procesach dotyczących kredytów frankowych, kredytobiorcy decydują się na pójście do sądu również z kredytem zaciągniętym w złotówkach. I uwaga! W tych sprawach mamy mały przełom! Postanowieniem z dnia 3 listopada 2022 r. Sąd okręgowy w Katowicach udzielił w całości zabezpieczenia powództwa w sprawie kredytu złotowego, pozwalając klientowi banku na spłatę raty kredytu pomniejszonej o Wibor.

Rata kredytu spadła z kwoty 6.700 zł do 1.700 zł!

W praktyce oznacza to, że sąd potwierdził zasadność sporu oraz dostrzegł, że oprocentowanie oparte o Wibor może być nieuczciwe. Daje to mocne podstawy do twierdzenia, że sądy w przyszłości będą stwierdzały nieważność umowy opartej o wskaźnik Wibor w podobny sposób, jak umowy „frankowej”. Umowę zawierająca klauzule oparte na Wibor Sąd może unieważnić w całości lub unieważnić jedynie część postanowień umownych.  Oznaczałoby to, że kredyt byłby oprocentowany wyłącznie w oparciu o marżę, która jest nieporównywalnie niższa niż stosowane przez banki oprocentowanie, którego składnikiem jest marża i Wibor 3M lub 6M.. Stwierdzenie nieważności umowy w zakresie oprocentowania Wiborem znacznie wpłynęłoby na wysokość rat kredytu i poprawiło kondycję finansową oraz psychiczną kredytobiorców. 

Czym jest WIBOR?

WIBOR to skrótowiec od słów Warsaw Interbank Offered Rate. Najprościej mówiąc, WIBOR to wskaźnik, który wyraża wysokość oprocentowania po jakim banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Jest on ustalany przez grupę banków w drodze tzw. fixingu czyli ustalenia konkretnej stawki po jakiej dokonywane będą transakcje międzybankowe.

W przypadku umów kredytowych istnieje kilka możliwości ich oprocentowania. Przy oprocentowaniu zmiennym, wysokość konkretnych rat obliczana jest w oparciu
o wskaźnik referencyjny Wibor 3M lub 6M. Jeśli zatem z Twojej umowy kredytowej wynika, że jest to umowa ze zmiennym oprocentowaniem opartym o Wibor – możesz skutecznie obniżyć raty swojego kredytu. Jak? Zadzwoń do nas i umów się na bezpłatne spotkanie!

Naszymi klientami są kredytobiorcy z całej Polski, mający kredyty w różnych bankach. Staramy się jak najlepiej dopasować do potrzeb klientów i używamy różnego rodzaju aplikacji i komunikatorów, by być z naszymi klientami w stałym kontakcie. Nie musisz nas odwiedzać osobiście, choć oczywiście zapraszamy na dobrą kawę!

Jeśli brałeś kredyt złotówkowy lub we frankach szwajcarskich czy euro, możesz skutecznie, na stałe obniżyć raty swojego kredytu. Mamy wieloletnie doświadczenie w wygrywaniu sporów sądowych z bankami i innymi instytucjami finansowymi, od 2005 roku  z sukcesami sprawy z zakresu prawa bankowego – w sprawach frankowych mamy 100% skuteczności!

Wahasz się? A może obawiasz się trudnej rozprawy, wieloletniego procesu i spotkania na Sali sądowej?

Teraz wygląda to zupełnie inaczej! Rozprawy w większości wypadków odbywają się online, a spotkanie z nami to przyjazna rozmowa o tym, jak uporać się z bankiem. Jesteśmy w jednym zespole!

Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy przyjaźni i mamy dobrą kawę! Do zobaczenia.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com