Unieważniona umowa kredytu frankowego

Unieważniona umowa kredytu frankowego 576 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Po raz kolejny nasza Kancelaria wygrała sprawę z bankiem o ustalenie, że umowa kredytu hipotecznego frankowego była nieważna.

W dniu 22 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział XII Cywilny  uznał, że umowa kredytowa zawarta przez naszego Klienta w 2006 roku z Bankiem Millenium SA była nieważna w całości. Sąd nakazał bankowi zwrot wszystkich wpłaconych przez Klienta środków. Klient otrzyma od banku 639.759,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Skontaktuj się z nami!