Sąd Najwyższy orzekł na korzyść frankowiczów

Sąd Najwyższy orzekł na korzyść frankowiczów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W sprawie o sygnaturze akt III CZP 40/22 Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie uchwały dotyczącej kredytów frankowych, korzystnej dla kredytobiorców. Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne z naturą umowy kredytowej pozostawienie możliwości dowolnej zmiany jej warunków w rękach banku!

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak regularnie i z sukcesami prowadzi spory z bankami. Wiele z tych spraw dotyczy pomocy przy umowach kredytów frankowych.

Zgodnie z treścią uzasadnienia, niektóre umowy frankowe są sprzeczne z naturą kredytu indeksowanego. Przede wszystkim dlatego, że wynika z nich możliwość jednostronnego ustalania przez bank kursu do wyliczenia rat kredytu. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego postanowienia te nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Odwołanie do Uchwały Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 r.

W uzasadnieniu uchwały z dnia 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy odniósł się również do innych orzeczeń Sądu Najwyższego. W tym m.in. do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 22 maja 1991 r. w której Sąd Najwyższy stwierdził:

Zgodnie z dalszą treścią uzasadnienia, postanowienie umowne zezwalające bankowi na swobodne określenie wysokości raty kredytu oddaje bankowi zbyt dużą władzę. Przez tak sformułowaną umowę, bank może dowolnie wpływać na sytuację ekonomiczną drugiej kredytobiorcy. Tak zakreślonym stosunkom prawnym bliżej jest do prawa administracyjnego, którego elementami są m.in. jednostronność
i podporządkowanie. W prawie cywilnym zaś, stosunki zobowiązaniowe zakładają równowagę stron. Niedopuszczalne jest zatem, aby bank mógł jednostronnie kształtować dla kredytobiorcy kurs franka szwajcarskiego.

Sąd Najwyższy ponadto stwierdził, że postanowienie zapewniające bankowi swobodę w ustalaniu wysokości świadczenia konsumenta są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Sprzeczność z dobrymi obyczajami natomiast rażąco narusza interes konsumenta (art. 3851k.c.). Pewna uznaniowość przy zawieraniu umów jest zdaniem Sądu normalna, jednak jedynie w obrocie profesjonalnym tj. pomiędzy przedsiębiorcami. Może być ona uznana za niedozwolone postanowienie umowne, jeżeli z tego uznania miałby korzystać przedsiębiorca w relacji z konsumentem. Konsument w takiej sytuacji postrzegany jest jako strona słabsza.

Klauzule niedozwolone – konsekwencje

Postanowienie umowne, w ramach którego bank może dowolnie wpływać na wysokość raty kredytu określa się mianem klauzuli niedozwolonej lub abuzywnej. Takie klauzule nie są nieważne bezwzględnie, a  po prostu od samego początku są dla konsumenta niewiążące. Oznacza to, że takie postanowienie nie wywołuje dla kredytobiorcy skutków prawnych od samego początku i z mocy prawa. Umowa obowiązuje jednak w pozostałej części.

Kancelaria Adwokacka Wrocław, od wielu lat prowadzi sprawy z zakresu prawa bankowego w tym sprawy frankowiczów.

Jeśli brałeś kredyt we frankach szwajcarskich, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Mamy wieloletnie doświadczenie w wygrywaniu sporów sądowych z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia Pixabay.pl