Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych.

Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych. 1024 769 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wygrane z bankami o unieważnienie kredytów frankowych.

Maj 2022 r. to kolejny bardzo dobry miesiąc dla naszych Klientów, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane do CHF – „kredyty frankowe”. W prowadzonych przez nas sprawach udało się uzyskać w ostatnim czasie kolejne trzy wyroki unieważniające umowy naszych Klientów. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdej ze spraw.

Umowa kredytu denominowanego z 2005 r. zawarta z Bankiem BPH S.A (aktualnie Bank PEKAO S.A.). Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.05.2022 r., XII C 472/20.

W tej sprawie Klienci domagali się od Banku zwrotu zapłaconych świadczeń pieniężnych tytułem spłaty rat kredytu oraz kosztów kredytu. Żądanie zwrotu dotyczyło świadczeń uiszczanych przez cały okres kredytowania. Sąd nie uwzględnił zarzutów Banku podniesionych w toku postępowania, zwłaszcza w zakresie przedawnienia roszczeń. Zdaniem Sądu umowa dotknięta była wadami skutkującymi jej nieważnością. To zaś pociąga za sobą obowiązek zwrotu kredytobiorcom całości przekazanych przez nich świadczeń na rzecz Banku. Zdaniem Sądu umowa okazała się być nieważna w całości. Poniżej prezentujemy fragment sentencji wyroku:

Umowa kredytu denominowanego z 2006 r. zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. (aktualnie Raiffeisen Bank International AG w Austrii w Wiedniu). Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16.05.2022 r., XII C 492/21).

W tej sprawie Klientka także domagała się od Banku zwrotu wszystkich zapłaconych świadczeń tytułem spłaty rat kredytu oraz kosztów kredytu. Bank podnosił szereg zarzutów, w tym m.in. przedawnienia roszczeń, ale także braku statusu konsumenckiego po stronie Klientki. Zdaniem Banku kredytobiorca nie może domagać się unieważnienia umowy, jeżeli w kredytowanej nieruchomości posiada adres jednoosobowej działalności gospodarczej. Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów Banku. Ponadto przychylił się do prezentowanego przez nas stanowiska co do tego, iż kredytobiorca nie utracił statusu konsumenta. Bank bowiem nie miał w chwili zawarcia umowy wątpliwości co do konsumenckiego charakteru transakcji. Późniejsza rejestracja adresu firmowego w lokalu nie zmienia tego faktu i nie powoduje, że umowa zmienia swój charakter. Zdaniem Sądu umowa okazała się być nieważna w całości. Poniżej prezentujemy fragment sentencji wyroku:

Umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 r. zawarta z ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17.05.2022 r., I C 989/21

W tej sprawie Klienci również domagali się od Banku zwrotu świadczeń płaconych od początku spłaty kredytu. Dzięki wysiłkom naszej Kancelarii udało się przekonać Sąd, iż stanowisko Banku jest całkowicie bezzasadne. Ponadto dzięki sprawnym działaniom Kancelarii i Sądu udało się doprowadzić do uzyskania wyroku w tej sprawie w okresie krótszym niż rok. W czasach, gdy w większości Sądów na rozstrzygnięcie sporu frankowego czas oczekiwania wynosi około 2 lat, to niewątpliwy sukces. Zdaniem Sądu umowa okazała się być nieważna w całości. Poniżej prezentujemy fragment sentencji wyroku:

Powyższe potwierdza, że rok 2022 obfituje w korzystne wyroki dotyczące kredytów frankowych dla Klientów Kancelarii Adwokackiej Wrocław Katarzyna Gabrysiak. Cieszy nas zadowolenie naszych Klientów oraz fakt, że sądy podzielają nasze poglądy w kwestiach kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich.

W powyższych wyrokach dzięki naszym staraniom Klienci uzyskali łącznie korzyść o wartości ponad 900.000,00 zł.

Od stron przegrywających procesy (banków) Sądy zasądziły także zwrot kosztów procesu na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Cieszy nas także, że w podobnym tonie względem prowadzonych przez nas spraw zapadają również wyroki w innych apelacjach. Warto zaznaczyć, że eksperci
z naszej Kancelarii nie posiadają przepisu na wygraną tylko z określonym bankiem. Obsługujemy umowy kredytów frankowych zawieranych z różnymi bankami i posiadamy wiedzę dotyczącą wadliwości wszystkich typów umów kredytów frankowych. Powyższe wyroki potwierdzają także korzystną tendencję orzeczniczą w takich sprawach w całej Polsce.

Jeśli brałeś kredyt we frankach szwajcarskich lub Euro jesteśmy w stanie Ci pomóc. Mamy wieloletnie doświadczenie w wygrywaniu sporów sądowych z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Kancelaria Adwokacka Wrocław Katarzyna Gabrysiak prowadzi z sukcesami sprawy z zakresu prawa bankowego od 2005 roku.

Jeśli masz problem z Twoim bankiem zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com