Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego ?

Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego ? 604 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Raport Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kosztów rozwiązania sporów na tle kredytów frankowych.

Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnim czasie przedstawiła swoje stanowisko w zakresie kosztów, jakie banki polskie mogą ponieść w procesie rozwiązania sporów powstałych na tle tzw. kredytów frankowych. KNF przedstawiło kilka wariantów rozwiązania problemu i oszacowała wartość kosztów w zakresie każdego z nich:

  • Wariant najdroższy dla banków dotyczy sytuacji, w której doszłoby do unieważnienia umowy kredytu, a kredytobiorcy nie musieliby spłacać kapitału. Taki wariant kosztowałby banki według wyliczeń ok. 234 mld zł.
  • KNF opisuje także rezultat zastosowania wariantu ugodowego zakończenia sporu. Polegałby on na tym, że kredyt od daty jego uruchomienia zostałby rozliczony tak, jak kredyt złotowy – takie rozwiązanie kosztowałoby ok. 34,5 mld zł. Frankowicze jednak takim rozwiązaniem nie są szczególnie zainteresowani.
  • Stwierdzenie nieważności umowy kredytu w taki sposób, że bank zwróciłby kredytobiorcy pobrane raty, a klient zwróciłby jedynie kapitał kredytu. Klient nie zwracałby wówczas  kosztów kredytu. Takie rozwiązanie oznaczałoby dla banków ogólną stratę w kwocie 101,5 mld zł.
  • Tańsze rozwiązanie obejmujące stratę ok. 70,5 mld zł związane jest ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu. W takim przypadku klient zwróciłby kapitał kredytu oraz jego koszt.
  • W przypadku utrzymania umowy w mocy i zastąpienie kursu indeksacji kredytu wynikającego z tabeli banku kursem średnim NBP, strata banków wynieść może ok. 34,5 mld zł.
  • Z kolei mniej korzystne dla banków byłoby utrzymanie umowy w mocy, jednakże jako kredytu złotowego oprocentowanego wg stawki referencyjnej LIBOR (tzw. „odfrankowienie). W takim przypadku mowa o kosztach po stronie banku rzędu 78,5 mld zł.

Co na to banki i kredytobiorcy?

Aktualnie banki przedstawiają rozbieżne opinie na temat rozwiązania sporów z frankowiczami. W przypadku kilku z nich widać powoli tendencję kończenia sporów poprzez zawieranie ugód. Wydaje się jednak, iż z uwagi na dotychczasową praktykę orzeczniczą kredytobiorcy mają solidne podstawy by nie zgadzać się na rozwiązania uwzględniające przede wszystkim interes banku. Na pewno przełom w całej sprawie powinien przyjść wraz z uchwałą zaplanowaną przez Sąd Najwyższy na dzień 25.03.2021 r.
O przedmiotowej uchwale pisaliśmy już na naszym blogu. Po tej dacie sytuacja frankowiczów powinna być jaśniejsza. Uchwała Sądu Najwyższego wskaże kierunki tak w zakresie prowadzonych postępowań sądowych, jak i ewentualnych propozycji ugodowych składanych przez banki.

Pozostaje poczekać na uchwałę Sądu Najwyższego.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com