Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca.

Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca. 720 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Flipy mieszkaniowe ostatnio stanowią bardzo popularną metodę zarabiania. Flipping polega na kupowaniu lokali mieszkalnych po cenie niższej niż rynkowa, a następnie odsprzedaży tych lokali po cenie wyższej. Niekiedy flipper remontuje mieszkanie przed sprzedażą. Czasem wystarczy tylko sprzątnięcie mieszkania. Różnica w zakupie i sprzedaży to przy takiej działalności zysk, czasami nawet spory.

Czyżby to był już koniec opłacalności flipów ?

W dniu 08.09.2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II FSK 1106/18 wydał niekorzystny dla fliperów wyrok. Sąd ten bowiem uznał, że osoba zarabiająca na flippingu jest przedsiębiorcą. Nie ma przy tym znaczenia, że osoba ta nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Najistotniejsze wedle NSA jest to, że działalność ta była powtarzalna, w pewnym sensie zorganizowana i nastawiona na zysk, a to wystarczy, aby kwalifikować działalność zarobkową jako działalność gospodarczą. Przypomnieć wypada w tym miejscu pogląd Sądu Najwyższego wskazany w wyroku z dnia z dnia 19 marca 2014 r. I CSK 364/13: „Stosowny wpis nie jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania statusu przedsiębiorcy, gdyż decyduje o tym jedynie faktyczne podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej (art. 4 ust. 1 u.s.d.g.). Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności.”. Zatem dla zakwalifikowania danej działalności jako gospodarczej nie jest wymagane jej zarejestrowanie.

Powyższy wyrok ma istotne znaczenie dla osób stale zarabiających na tego rodzaju flipach. Nie jest tajemnicą, że wiele osób taką działalność wykonuje jako poboczną obok swojej stałej działalności zarobkowej. Osoby takie będą musiały rozważyć dotychczasowy sposób rozliczania należności publicznoprawnych z tego typu działalności.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com