Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych? 

Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych?  510 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych

Ustawodawca zapowiada rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych.
W środę 16.09.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy regulującej podatek dochodowy. Mowa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada wprowadzenie rewolucyjnej zmiany, mającej zerwać z optymalizacją podatkową w spółkach komandytowych. Do tej pory podatnikami byli tylko wspólnicy (komplementariusze i komandytariusze) takich spółek. Sama spółka jednak nie musiała płacić podatku CIT. Rządowy projekt tymczasem wprowadza propozycję objęcia tym podatkiem samej spółki.

Podwójne opodatkowanie po przekroczeniu 60 tys zł przychodu.

Wejście w życie przepisów w proponowanym kształcie spowoduje, że stracą zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek. Projekt co prawda zakłada jednokrotne opodatkowanie, jednakże eksperci wskazują, iż w praktyce będzie to trudne. Projekt przewiduje m.in. zwolnienie z podwójnego opodatkowania , jeśli jednym ze wspólników spółki komandytowej jest inna spółka komandytowa lub kapitałowa. Tu jednak wprowadzono limit do kwoty 60 tys. zł przychodu komandytariusza. Kwota ponad ten limit będzie opodatkowana więc podwójnie.

W uzasadnieniu projektu wskazano jednak, że zwolnienie z podwójnego opodatkowania niemiałoby jednak zastosowania w przypadkach, kiedy istniejące między komplementariuszami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywałyby na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki przez jej wspólników (zakładana jest nowelizacja w tym zakresie). W praktyce może chodzić przede wszystkim o tzw. spółki z o.o. spółki komandytowe, które stanowią najczęstszy sposób tego rodzaju optymalizacji.

Nie powinno dziwić, że projekt spotkał się z dużą krytyką wśród przedsiębiorców. Negatywną opinię przedstawił także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Pozostaje nam zatem czekać, czy ustawa o tej treści wejdzie w życie.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com