Biegły w sprawie sądowej

Biegły w sprawie sądowej 1024 1001 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Biegły w sprawie sądowej

Rozstrzygnięcie sprawy sądowej może wymagać dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłego. Zasadniczo z wiedzy i doświadczenia biegłego sąd powinien skorzystać w każdym postępowaniu, w którym istotne znaczenie mają okoliczności wymagające wiedzy specjalistycznej. Jedynie w postępowaniu uproszczonym (czyli zasadniczo, jeśli kwota roszczenia nie przewyższa 20 000 zł) przepisy pozwalają sądowi orzekać bez zasięgania opinii biegłego. W praktyce jednak sądy korzystają z możliwości niepowołania biegłego tylko w przypadku bardzo drobnych roszczeń, a wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego warto złożyć zawsze, jeśli w sprawie pojawia się istotny wątek wymagający wiedzy specjalisty.

Opinia biegłego wniosek

Brak złożenia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego skutkuje uznaniem przez sąd pewnych faktów (wymagających wiedzy specjalnej) jako niewykazanych. Pomimo że sąd może również samodzielnie dopuścić dowód z opinii biegłego, strony powinny w swoim interesie takie wnioski o biegłych formułować dochodząc roszczeń albo broniąc się przed nimi. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego powinien wskazywać specjalizację biegłego oraz fakty, które biegły ma ustalić w treści opinii.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Kto ponosi koszty opinii biegłego?

Na poczet opinii biegłego sąd może zobowiązać stronę do uiszczenia zaliczki. Zaliczka ta płatna jest przez osobę, która wnioskowała o dopuszczenie dowodu. Jeśli zrobiły to dwie strony sporu, sąd zazwyczaj zobowiąże je do zapłaty równych zaliczek. Finalnie jednak to strona, która przegra proces będzie obowiązana do poniesienia kosztów opinii biegłego w stopniu, w jakim postępowanie zakończy się dla niej niepomyślnie. Kwoty poniesionych zaliczek oraz całkowite wynagrodzenie biegłego stanowią koszty procesu, o których rozkładzie sąd orzeknie na koniec postępowania.

Kiedy dowód z opinii biegłego jest konieczny?

W niektórych kategoriach spraw dowód z opinii biegłego jest nieodzowny celem wykazania zasadności roszczeń i ich wysokości. Przykładami takich spraw są sprawy z zakresu nieruchomości dotyczące nakładów czy zniesienia współwłasności – jeśli któraś ze stron kwestionuje wartość nieruchomości czy wysokość nakładów czy też sprawy odszkodowawcze, w których biegły sądowy do spraw kalkulacji napraw pojazdu określi wysokość szkody czy też biegły lekarz określonej specjalności ustali negatywne następstwa zdrowotne zdarzenia.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com