Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona notarialnie?

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona notarialnie? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona notarialnie?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie musi być sporządzona przez notariusza. Ważne jednak, żeby została sporządzona na piśmie i regulowała wszystkie istotne warunki transakcji, przede wszystkim zawierała oznaczenie nieruchomości, termin zawarcia umowy przyrzeczonej, kwotę i termin jej zapłaty, a także kwestie związane z zadatkiem.

Dlaczego zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży notarialnie?

Podstawowym argumentem, dla którego warto rozważyć podpisanie umowy przedwstępnej u notariusza, jest możliwość skierowania sprawy do sądu z żądaniem przeniesienia własności. Warto nadmienić, że jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie dojdzie do wyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, nie będzie można skutecznie żądać zawarcia tej umowy.

Zadatek w umowie przedwstępnej

Niezależnie od tego, czy umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego czy w formie pisemnej, kluczowymi postanowieniami są te, które dotyczą tzw. zadatku. W postanowieniach dotyczących zadatku strony ustalają kwotę, którą płaci kupujący w związku z zawarciem umowy przedwstępnej. Strony wprowadzają także do umowy zapisy, które regulują, kiedy sprzedający może zatrzymać zapłacony zadatek (najczęściej, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn, które go dotyczą), bądź też kiedy kupujący jest uprawniony do żądania podwójnej wysokości zadatku (najczęściej brak woli podpisania umowy przyrzeczonej przez sprzedającego).

Potrzebujesz wsparcia prawnego w procesie zakupu i sprzedaży nieruchomości?

Skontaktuj się z nami!

Umowa przedwstępna Prawnik

W umowie przedwstępnej można dodatkowo wprowadzić inne postanowienia, np. termin wydania nieruchomości czy opisać sytuacje, w których kupującemu będzie przysługiwać zwrot zadatku. Do tego rodzaju zdarzeń można zaliczyć no. możliwość żądania zwrotu zadatku w związku z uzyskaniem negatywnych decyzji kredytowych przez kupującego.

Podsumowanie

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią i uzyskania wsparcia prawnego w procesie zakupu i sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna ze względu na swoją doniosłość niezależnie od tego, czy ma zostać sporządzona notarialnie czy w formie pisemnej, winna być tworzona przy wsparciu profesjonalistów. Pamiętać należy, że notariusz nie odpowiada za zabezpieczenie kupującego czy sprzedającego – to rola pełnomocnika zawodowego, notariusz z reguły zaś zachowuje neutralność i nie wskazuje dostępnych opcji zabezpieczenia stron transakcji.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com