Blog

Sprawy Frankowiczów – to jeszcze nie przełom, ale już bardzo blisko
Sprawy Frankowiczów – to jeszcze nie przełom, ale już bardzo blisko 960 540 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Temperatura sporu Frankowiczów z bankami rośnie z każdym dniem. W ostatnim czasie pozycja kredytobiorców umocniła się dzięki kilku orzeczeniom. Został mianowicie został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oraz trzy uchwały Sądu Najwyższego. Orzeczenia te w przeważającej większości potwierdzają zasadność podnoszonych przez Frankowiczów zarzutów do umów. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16.02.2021 r. III CZP 11/20…

Uchylenie się od skutków dziedziczenia długów. Czy to możliwe?
Uchylenie się od skutków dziedziczenia długów. Czy to możliwe? 226 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Długi w spadku ? Tak to możliwe. W jednym z ostatnich materiałów publikowanych na naszej stronie wyjaśnialiśmy, w jaki sposób i dlaczego dziedziczymy długi po naszych bliskich. Klienci naszej Kancelarii pytają nas jednak często, czy możliwe jest cofnięcie niekorzystnych czynności związanych z przyjęciem spadku. W efekcie czego można by uniknąć dziedziczenia wysokich długów, o których…

Dziedziczenie długów. Dlaczego odpowiadamy za długi naszych bliskich?
Dziedziczenie długów. Dlaczego odpowiadamy za długi naszych bliskich? 510 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Śmierć osoby bliskiej to dla większości z nas przykre doświadczenie emocjonalne. Zdarzenie takie rodzi również istotne skutki w naszej sferze majątkowej. Dziedziczenie spadku po zmarłych bliskich związane jest bowiem nie tylko z otrzymaniem majątku. Niekiedy dziedziczenie spadku może  być połączone także z przejęciem długów. Przepisy prawa polskie zakładają dwie podstawowe formy dziedziczenia: Dziedziczenie wprost –…

Czy Banki zdecydują się na zawieranie ugód z frankowiczami? Wygląda na to, że jest na to szansa.
Czy Banki zdecydują się na zawieranie ugód z frankowiczami? Wygląda na to, że jest na to szansa. 720 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Ilość postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych stale rośnie. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił utworzyć specjalną komórkę sądową, w której rozpoznawane mają być wyłącznie spory z tytułu kredytów frankowych. Eksperci od dłuższego czasu zastanawiają się, czy w najbliższym czasie będzie mogli spodziewać się jakiegoś przełomu w podejściu banków do…

Przymusowa mediacja w sprawach gospodarczych – czy to krok w dobrą stronę?
Przymusowa mediacja w sprawach gospodarczych – czy to krok w dobrą stronę? 340 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycję zmian w procedurze cywilnej zakładające obowiązek przeprowadzenia mediacji przed wszczęciem postępowania w sprawie. W szczególności obowiązkiem takim objęci mają zostać przedsiębiorcy. Jak więc miałoby to wyglądać w praktyce? Obligatoryjny miałby być udział stron w przedsądowym spotkaniu informacyjnym w sprawach gospodarczych, które będzie prowadzone przez stałego mediatora. Mediatorzy powinni w…

Bank nieprawidłowo ocenił Twoją zdolnośc kredytową? Umowa kredytu może być nieważna.
Bank nieprawidłowo ocenił Twoją zdolnośc kredytową? Umowa kredytu może być nieważna. 720 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy nienależyta ocena zgodności kredytowej konsumenta prowadzi do nieważności umowy kredytu? W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Poznaniu przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne obejmujące pytanie. Czy naruszenie przez bank będący kredytodawcą obowiązku należytego zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy będącego konsumentem oraz brak zdolności kredytowej konsumenta w dacie zawarcia umowy kredytu konsumenckiego skutkuje nieważnością umowy kredytu…

Zatrzymanie kaucji przez firmę leasingową. Jak się bronić ?
Zatrzymanie kaucji przez firmę leasingową. Jak się bronić ? 689 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nie ulega wątpliwości, że leasing jest jedną z najczęściej stosowanych form zewnętrznego finansowania w firmie. Dlatego każdy przedsiębiorca bez względu na formę prowadzenia działalności, powinien znać swoje prawa. W szczególności powinien znać zasady rozliczania umowy leasingu po jej rozwiązaniu. Spółka Idea Leasing S.A. (aktualnie Idea Getin Leasing S.A.). W pewnym okresie stosowała w swoich wzorcach…

Odszkodowanie za uszkodzony samochód – ile powinieneś otrzymać?
Odszkodowanie za uszkodzony samochód – ile powinieneś otrzymać? 720 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sprzedałeś samochód po stłuczce?  Nie licz na wysokie odszkodowanie. W dniu 09.03.2021 r. Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie związanej z zasadą rozliczenia odszkodowania należnego za uszkodzenie pojazdu. W omawianej sprawie uszkodzony pojazd został następnie sprzedany przez poszkodowanego. W przedmiotowej sprawie samochód poszkodowanego uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji. Odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy kolizji nie…

Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego ?
Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego ? 604 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Raport Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kosztów rozwiązania sporów na tle kredytów frankowych. Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnim czasie przedstawiła swoje stanowisko w zakresie kosztów, jakie banki polskie mogą ponieść w procesie rozwiązania sporów powstałych na tle tzw. kredytów frankowych. KNF przedstawiło kilka wariantów rozwiązania problemu i oszacowała wartość kosztów w zakresie każdego z nich: Wariant…

Wzajemne rozliczenia frankowiczów i banków. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę.
Wzajemne rozliczenia frankowiczów i banków. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę. 509 339 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy w wyroku w sprawie wytoczonej przez frankowicza sąd zajmie się też roszczeniem banku? Na naszym blogu informowaliśmy już o planowanej na dzień 25.03.2021 r. uchwale Sądu Najwyższego. Uchwała ta ma przynajmniej częściowo usystematyzować dotychczasowy dorobek sądów powszechnych w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych. Jedno z zagadnień miało wyjaśnić, czy sądy powinny dokonywać wzajemnych rozliczeń banku…