Blog

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. III CZP 40/22 – co oznacza dla Frankowiczów?
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. III CZP 40/22 – co oznacza dla Frankowiczów? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 28.04.2022 r. w sprawie III CZP 40/22 Sąd Najwyższy wydał długo oczekiwaną przez kredytobiorców uchwałę. Odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego, Sąd Najwyższy potwierdził korzystną dotychczas dla kredytobiorców linię orzeczniczą. Stwierdzono, iż sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty…

Sąd Najwyższy orzekł na korzyść frankowiczów
Sąd Najwyższy orzekł na korzyść frankowiczów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W sprawie o sygnaturze akt III CZP 40/22 Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie uchwały dotyczącej kredytów frankowych, korzystnej dla kredytobiorców. Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne z naturą umowy kredytowej pozostawienie możliwości dowolnej zmiany jej warunków w rękach banku! Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak regularnie i z sukcesami prowadzi spory z bankami. Wiele…

Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych.
Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych. 1024 769 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wygrane z bankami o unieważnienie kredytów frankowych. Maj 2022 r. to kolejny bardzo dobry miesiąc dla naszych Klientów, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane do CHF – „kredyty frankowe”. W prowadzonych przez nas sprawach udało się uzyskać w ostatnim czasie kolejne trzy wyroki unieważniające umowy naszych Klientów. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdej ze spraw. Umowa kredytu denominowanego…

Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości.
Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości. 1024 599 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nasi klienci będący stronami umów kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej często pytają nas o dalsze procedury. Chodzi o związane z wykreśleniem ustanowionej na rzecz banku hipoteki z działu IV księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Czy jest to możliwe na podstawie samego tylko wyroku Sądu oraz czy potrzebna jest do tego zgoda banku? Na te…

Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kontynuujemy analizę ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych, potocznie nazywaną prawem holdingowym. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie niebawem. Wprowadza ona pewne nowości w działaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozycją członków tego organu. Protokołowanie posiedzeń Zarządu Zacznijmy od tego, że ustawa wprowadza do Kodeksu spółek handlowych nowy art. 2081. Zakłada on,…

Prawo holdingowe – najnowsze zmiany Kodeksu spółek handlowych oznaczają dla spółek? 
Prawo holdingowe – najnowsze zmiany Kodeksu spółek handlowych oznaczają dla spółek?  1024 603 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 9 lutego 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, nazywaną potocznie Prawem holdingowym. Nazwa potoczna wynika z pakietu zmian, który skierowany jest przede wszystkim dla uregulowania stosunków spółek ze sobą powiązanych. Czego więc dotyczą najistotniejsze zmiany? Prawo holdingowe – grupa spółek. Ustawa nowelizująca skupia się…

Pandemiczne spory o czynsz najmu lokali w galeriach handlowych. Najemca może domagać się zmniejszenia wartości czynszu.
Pandemiczne spory o czynsz najmu lokali w galeriach handlowych. Najemca może domagać się zmniejszenia wartości czynszu. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zakończył się już rok 2021, ale nie oznacza to, że skończyły się problemy najemców lokali usługowych. W szczególności problemu które związane są z okresem całkowitego lub ograniczonego lockdown’u wprowadzanego kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów. Chodzi rzecz jasna o ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych na siłownie i kluby fitness, jak również lokale gastronomiczne. Te dwie branże zostały najmocniej…

Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.
Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. 1024 705 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nieterminowe regulowanie zobowiązań kredytowych Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1854) wprowadzono do prawa bankowego procedurę umożliwiającą kredytobiorcom na przeprowadzenie restrukturyzacji kredytu. Taka możliwość istnieje w razie nieterminowego regulowania zobowiązań kredytowych. Zgodnie z tymi przepisami w razie opóźnienia kredytobiorcy bank zobligowany jest przed wypowiedzeniem…

Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Decyzją nr RWA-61-40/12/ZT  z dnia 06.12.2013 r.  Prezes UOKIK nałożył na Bank BPH S.A. karę pieniężną w wysokości 912.861,00 zł za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka ta polegała na stosowaniu we wzorcach umów kredytów konsumenckich niedozwolonych postanowień. Chodzi o postanowienia przewidujące, iż konsument – kredytobiorca udziela bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobierania z jego rachunku bankowego…

Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej
Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 01.07.2022 r. w życie wejdzie całkowicie nowa ustawa o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa została uchwalona w dniu 20.05.2021 r1. W stosunku do dotychczas obowiązującej ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoustawodawca wprowadził daleko idące…