Blog

Jak frankowicze wygrali z bankiem
Jak frankowicze wygrali z bankiem 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poniżej opisujemy historię Ani i Tomka i ich drogę walki z bankiem o unieważnienie umowy kredytowej. Ania i Tomek po 5 latach małżeństwa i wynajmowania mieszkania w starej kamienicy zdecydowali się na zakup domu jednorodzinnego. A do tego potrzebowali środków pieniężnych większych niż zaoszczędzone środki z ich wynagrodzenia. Aby uzyskać kredyt udali się do banku,…

Narodowy Bank Polski zachęca banki do ugód z frankowiczami.
Narodowy Bank Polski zachęca banki do ugód z frankowiczami. 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Narodowy Bank Polski opublikował w ostatnim czasie Raport o stabilności systemu finansowego. Szeroko komentowana jest w nim sytuacja na rynku bankowy oraz kwestia stabilności całego sektora bankowego. Dla frankowiczów interesująca jest jednak część poświęcona ryzyku związanym z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych i jego skutkom ekonomicznym. W ocenie autorów raportu, aktualnie niepewność dotycząca kosztów związanych z portfelem…

Nowa ochrona wierzyciela w procesie ze skargi pauliańskiej
Nowa ochrona wierzyciela w procesie ze skargi pauliańskiej 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 16.06.2021 r. Sąd Najwyższy wydał niezwykle istotną uchwałę. Koncentruje się ona na pozycji i uprawnieniach wierzyciela, który w procesie pauliańskim uzyskał zabezpieczenie roszczeń. Czym jest skarga pauliańska ? Skarga pauliańska to rodzaj powództwa przysługujący wierzycielowi przeciwko osobie trzeciej nabywającej określone prawo od dłużnika. W klasycznym ujęciu osoba A (dłużnik) powinna zapłacić osobie B (wierzyciel)…

Podpisałeś weksel jako konsument ? Możesz czuć się bezpiecznie
Podpisałeś weksel jako konsument ? Możesz czuć się bezpiecznie 832 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wydanie nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi na podstawie samego weksla będzie niemożliwe. W ostatnim czasie poznaliśmy projekt nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jedna z głównych planowanych zmian dotyczyć będzie ograniczenia zasad wystawiania nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi na podstawie samego weksla. Do tej pory przedsiębiorca posiadający weksel wystawiony przez konsumenta, mógł złożyć pozew i załączyć do niego jedynie…

Przedawnienie roszczenia banku z kredytu frankowego
Przedawnienie roszczenia banku z kredytu frankowego 1024 680 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W jakim czasie przedawniają się roszczenia banków przeciwko kredytobiorcom z tytułu niezwróconego kredytu. Sposób liczenia terminu przedawnienia roszczeń banków ma dla kredytobiorców bardzo istotne znaczenie. Prawidłowe ustalenie tego terminu powoduje bowiem, że kredytobiorca ma lub nie ma uprawnienia do złożenia zarzutu przedawnienia. Także Sąd w sporach konsumenckich ma obowiązek prawidłowego ustalenia, czy roszczenia banku nie…

Unieważnienie umowy kredytowej
Unieważnienie umowy kredytowej 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nie przeczytałeś swojej umowy kredytu frankowego przed podpisaniem?       I tak możesz liczyć na ochronę. Aktualna tendencja rozstrzygania sporów na tle kredytów frankowych jest zdecydowanie korzystna dla kredytobiorców. Od dłuższego czasu zdecydowana większość pozwów składanych przez frankowiczów jest przez Sądy uwzględniana. Nic zatem dziwnego, że banki szukają wszelkich możliwych zarzutów mających odwrócić ten…

Sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw – specjalistyczna pomoc prawna
Sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw – specjalistyczna pomoc prawna 1022 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw stanowi zabezpieczenie przed utratą wypracowanego przez wiele lat majątku firmowego, należącego do konkretnej rodziny. Tego rodzaju ochrona jest szczególnie wymagana w przypadku, gdy planuje się przekazanie przedsiębiorstwa w ręce odpowiednich następców, a nie osób przypadkowych. Skuteczna sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw W naszej Kancelarii Prawnej sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw wymaga indywidualnego spotkania z każdym klientem i…

Adwokat we Wrocławiu Katarzyna Gabrysiak - zmiana adresów strony www oraz email.
Zmiana adresów strony www oraz email Kancelarii Adwokackiej ATHENA we Wrocławiu
Zmiana adresów strony www oraz email Kancelarii Adwokackiej ATHENA we Wrocławiu 1024 895 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Informujemy, że od dnia 20 lipca 2021 r. zmianie uległa nazwa naszej strony internetowej. Nasz nowy adres: https://adwokatgabrysiak.pl oraz przyrostek naszych obecnych adresów email z @kancelaria.info na @adwokatgabrysiak.pl.

Od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko deweloperowi.
Od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko deweloperowi. 509 339 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Mimo kryzysu pandemicznego rynek nieruchomości radzi sobie bardzo dobrze. Systematycznie na mapach polskich miast pojawiają się nowe osiedla mieszkalne budowane przez deweloperów. Nabywca lokalu powinien wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują mu w przypadku wad nieruchomości oraz w jakim terminie można z nich korzystać. Dwa ustawowe reżimy odpowiedzialności z tytułu wad lokalu Nabywca lokalu mieszkalnego po stwierdzeniu…

Kto ponosi konsekwencje przelewu pieniężnego na błędy rachunek kontrahenta?
Kto ponosi konsekwencje przelewu pieniężnego na błędy rachunek kontrahenta? 701 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy rozpoznał istotne zagadnienie prawne związane ze skutkami wykonania przelewu na błędny rachunek bankowy. W rozpoznawanej sprawie jeden z podmiotów przelał ponad 100.000,00 zł na błędnie wskazany rachunek bankowy. Na nieszczęście w stosunku do tego przypadkowego odbiorcy przelewu prowadzona była egzekucja, a sam rachunek został zajęty przez komornika. W wyniku zajęcia…