Blog

Podpisałeś weksel jako konsument ? Możesz czuć się bezpiecznie
Podpisałeś weksel jako konsument ? Możesz czuć się bezpiecznie 832 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wydanie nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi na podstawie samego weksla będzie niemożliwe. W ostatnim czasie poznaliśmy projekt nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jedna z głównych planowanych zmian dotyczyć będzie ograniczenia zasad wystawiania nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi na podstawie samego weksla. Do tej pory przedsiębiorca posiadający weksel wystawiony przez konsumenta, mógł złożyć pozew i załączyć do niego jedynie…

Przedawnienie roszczenia banku z kredytu frankowego
Przedawnienie roszczenia banku z kredytu frankowego 1024 680 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W jakim czasie przedawniają się roszczenia banków przeciwko kredytobiorcom z tytułu niezwróconego kredytu. Sposób liczenia terminu przedawnienia roszczeń banków ma dla kredytobiorców bardzo istotne znaczenie. Prawidłowe ustalenie tego terminu powoduje bowiem, że kredytobiorca ma lub nie ma uprawnienia do złożenia zarzutu przedawnienia. Także Sąd w sporach konsumenckich ma obowiązek prawidłowego ustalenia, czy roszczenia banku nie…

Unieważnienie umowy kredytowej
Unieważnienie umowy kredytowej 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nie przeczytałeś swojej umowy kredytu frankowego przed podpisaniem?       I tak możesz liczyć na ochronę. Aktualna tendencja rozstrzygania sporów na tle kredytów frankowych jest zdecydowanie korzystna dla kredytobiorców. Od dłuższego czasu zdecydowana większość pozwów składanych przez frankowiczów jest przez Sądy uwzględniana. Nic zatem dziwnego, że banki szukają wszelkich możliwych zarzutów mających odwrócić ten…

Sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw – specjalistyczna pomoc prawna
Sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw – specjalistyczna pomoc prawna 1022 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw stanowi zabezpieczenie przed utratą wypracowanego przez wiele lat majątku firmowego, należącego do konkretnej rodziny. Tego rodzaju ochrona jest szczególnie wymagana w przypadku, gdy planuje się przekazanie przedsiębiorstwa w ręce odpowiednich następców, a nie osób przypadkowych. Skuteczna sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw W naszej Kancelarii Prawnej sukcesja rodzinnych przedsiębiorstw wymaga indywidualnego spotkania z każdym klientem i…

Adwokat we Wrocławiu Katarzyna Gabrysiak - zmiana adresów strony www oraz email.
Zmiana adresów strony www oraz email Kancelarii Adwokackiej ATHENA we Wrocławiu
Zmiana adresów strony www oraz email Kancelarii Adwokackiej ATHENA we Wrocławiu 1024 895 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Informujemy, że od dnia 20 lipca 2021 r. zmianie uległa nazwa naszej strony internetowej. Nasz nowy adres: https://adwokatgabrysiak.pl oraz przyrostek naszych obecnych adresów email z @kancelaria.info na @adwokatgabrysiak.pl.

Od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko deweloperowi.
Od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko deweloperowi. 509 339 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Mimo kryzysu pandemicznego rynek nieruchomości radzi sobie bardzo dobrze. Systematycznie na mapach polskich miast pojawiają się nowe osiedla mieszkalne budowane przez deweloperów. Nabywca lokalu powinien wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują mu w przypadku wad nieruchomości oraz w jakim terminie można z nich korzystać. Dwa ustawowe reżimy odpowiedzialności z tytułu wad lokalu Nabywca lokalu mieszkalnego po stwierdzeniu…

Kto ponosi konsekwencje przelewu pieniężnego na błędy rachunek kontrahenta?
Kto ponosi konsekwencje przelewu pieniężnego na błędy rachunek kontrahenta? 701 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy rozpoznał istotne zagadnienie prawne związane ze skutkami wykonania przelewu na błędny rachunek bankowy. W rozpoznawanej sprawie jeden z podmiotów przelał ponad 100.000,00 zł na błędnie wskazany rachunek bankowy. Na nieszczęście w stosunku do tego przypadkowego odbiorcy przelewu prowadzona była egzekucja, a sam rachunek został zajęty przez komornika. W wyniku zajęcia…

Kredyt firmowy z Idea Bank S.A. Bank stosował klauzule sprzeczne z przepisami prawa.
Kredyt firmowy z Idea Bank S.A. Bank stosował klauzule sprzeczne z przepisami prawa. 480 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Na przełomie 2020 i 2021 r. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (PEKAO) przejął częściowo przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. W przejmowanym pakiecie znalazł się obszerny portfel kredytów firmowych, jakie Idea Bank S.A. zawierał z przedsiębiorcami. Nie oznacza to, że umowy kredytowe wygasły, są one nadal skuteczne. Jednakże okazuje się, że umowy kredytu obrotowego zawierały szereg klauzul…

Czy frankowiczom przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez bank z zapłaconych rat?
Czy frankowiczom przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez bank z zapłaconych rat? 960 640 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nadal nie zostało rozstrzygnięte, że kredytobiorca powinien płacić bankowi wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadku nieważności umowy kredytu. Tymczasem w niedługim czasie do Sądów mogą trafiać lawinowo powództwa kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie przez banki z zapłaconych rat. Czym banki straszą frankowiczów? Od dawna obserwujemy praktykę banków ostrzegającą frankowiczów przed wnoszeniem pozwów o stwierdzenie nieważności…

Bank nie może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu – kolejny pozytywny wyrok dla frankowiczów
Bank nie może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu – kolejny pozytywny wyrok dla frankowiczów 722 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nie dla banku wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Na naszym blogu informowaliśmy już ostatnio o korzystnych orzeczeniach, które wydawane są sprawach wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Sądy potwierdzały dotąd, że banki nie mogą domagać się od frankowiczów zapłaty za możliwość obracania pożyczonym kapitałem. W ostatnim czasie pogląd ten potwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku. Sąd I…