Blog

Czy można nie spłacać kredytu frankowego w czasie trwania procesu przeciwko bankowi ?
Czy można nie spłacać kredytu frankowego w czasie trwania procesu przeciwko bankowi ? 543 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy można „zamrozić” spłatę kredytu na czas procesu ? Można! Dziś publikujemy najświeższe postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny pozwalające naszym Klientom wstrzymanie się z płaceniem rat kredytu frankowego do czasu prawomocnego zakończenia sprawy sądowej. Jeśli spłacasz kredyt frankowy a jeszcze nie zdecydowałeś/aś się na skierowanie sprawy do sądu to załączone postanowienie pokazuje,…

Getin Bank upadłość
Getin Bank upadłość 1024 569 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Getin Bank upadłość. W dniu dzisiejszym media obiegła wiadomość o tym, że Getin Noble Bank SA upadł. W rzeczywistości to Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku.  Co restrukturyzacja Getin Noble Banku oznacza dla kredytobiorców? Działalność Getin Noble Banku (bez kredytów walutowych) zostanie przeniesiona do VeloBanku, czyli wspólnego banku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Systemu Ochrony Banków…

Wyrok kredyt
Wyrok kredyt 678 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nasza Kancelaria po raz kolejny wygrała z bankiem sprawę o unieważnienie kredytu frankowego. mBank musi oddać naszym Klientom całość wpłaconych pieniędzy z tytułu rat kredytowych ponieważ umowa kredytu frankowego okazała się nieważna. Źródło zdjęcia: Pixabay.com

Czy można nie spłacać kredytu frankowego w mBank do czasu wydania prawomocnego wyroku przez sąd
Czy można nie spłacać kredytu frankowego w mBank do czasu wydania prawomocnego wyroku przez sąd 1024 542 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kredyty frankowe – w czym kancelarie adwokackie mają przewagę nad „fabrykami pozwów”  Klienci Kancelarii Adwokackiej Katarzyna Gabrysiak we Wrocławiu często zmagają się z wysokimi ratami kredytów frankowych. Szczególnym problemem jest wysokość spłacanych rat, które znacznie różnią się swoją wysokością od kwot, które należało spłacać na początku spłaty kredytu. Klienci naszej Kancelarii mogą liczyć na nasze…

Wygrana z mBank S.A. o unieważnienie kredytu frankowego „Multiplan”
Wygrana z mBank S.A. o unieważnienie kredytu frankowego „Multiplan” 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kolejna wygrana naszej Kancelarii W dobrych nastrojach kończą wrzesień kolejni klienci Kancelarii Adwokackiej Athena we Wrocławiu. Dzięki postawie i zaangażowaniu naszych prawników, Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł o nieważności umowy kredytu frankowego zawartego w 2007 roku. Opisywanym wyrokiem sąd zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 134 811,56 zł oraz 44 483,08 CHF! We wrześniu 2022 r. Kancelaria…

Umowa kredytu frankowego musi być zgodna z prawem aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty. 
Umowa kredytu frankowego musi być zgodna z prawem aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty.  1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zgodnie z przepisem art. 76 Konstytucji RP Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Komentowany stanowi dla Sądów swoisty wymóg czuwania nad bezpieczeństwem konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. Dotyczy to także postępowań nakazowych. Specyfika postępowania nakazowego W procedurze…

TSUE kolejny raz staje po stronie Frankowiczów. Komentarz do wyroku z dnia 08.09.2022 r.
TSUE kolejny raz staje po stronie Frankowiczów. Komentarz do wyroku z dnia 08.09.2022 r. 1024 451 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

TSUE trzyma stronę Frankowiczów. W dniu 08.09.2022 r. Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął kolejne zagadnienia w sprawach kredytów frankowych przedstawione przez Sądy polskie. Przypomnijmy, że pytania dotyczyły m.in. następujących spraw. – czy po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umownego, bez którego umowa nie mogłaby obowiązywać, Sąd może zmodyfikować pozostałą część umowy w drodze wykładni oświadczeń woli stron, aby zapobiec…

Umowa kredytu złotówkowego opartego na WIBOR może być nieważna.
Umowa kredytu złotówkowego opartego na WIBOR może być nieważna. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nowy projekt Kancelarii Adwokackiej ATHENA.  Przez ostatnie kilka lat medialnym tematem przewodnim w sprawach sądowych były bezapelacyjnie umowy kredytów frankowych. Aktualnie nie ma wątpliwości, że Frankowicze mają pełne prawo domagać się w sądach stwierdzenia nieważności swoich umów. Okazuje się jednak, że problem nieważności może dotykać także umów kredytów złotówkowych. Mowa o kontrowersjach wokół stawki referencyjnej…

Konsumenci – już pewny zwrot podwyżki marży kredytowej za oczekiwanie na wpis hipoteki
Konsumenci – już pewny zwrot podwyżki marży kredytowej za oczekiwanie na wpis hipoteki 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wygląda na to, że zakończył się wieloletni problem konsumentów obejmujący obowiązek płacenia rat kredytu z podwyższoną marżą. Do niedawna kredytobiorca płacił bankowi wyższe raty odsetkowe przez czas od zawarcia umowy kredytu do wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Parlament przyjął jednak w ostatnim czasie nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym, która rozwiązuje problem kredytobiorców. Podwyższona marża pomostowa…

czynsz
Co młodzi ludzie mają począć z długiem czynszowym?
Co młodzi ludzie mają począć z długiem czynszowym? 1024 576 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak regularnie i z licznymi sukcesami prowadzi sprawy dotyczące zapłaty czynszu. Zdarza się, że pozwy o zapłatę zaległości wynikających z czynszu otrzymują pełnoletni ale nie samodzielni uczniowie. Licealiści, uczniowie techników czy szkół zawodowych mogą skutecznie bronić się przed długami czynszowymi. W szczególności, gdy długi w znacznej mierze…