Blog

Co to jest skarga pauliańska?
Co to jest skarga pauliańska?
Co to jest skarga pauliańska? 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Skarga pauliańska najczęściej kojarzona jest ze środkiem prawnym, który ma prowadzić do kwestionowania darowizny nieruchomości, którą dokonał dłużnik, aby uniemożliwić lub utrudnić egzekucję wierzycielowi. Skojarzenie to jest jak najbardziej słuszne, choć skarga pauliańska może mieć znacznie szersze zastosowanie. Skarga pauliańska – czym jest? Skarga pauliańska pozwala sądowi na uznanie za bezskuteczną każdą czynność prawną dokonaną…

Czy umowa musi być zawarta na piśmie?
Czy umowa musi być zawarta na piśmie?
Czy umowa musi być zawarta na piśmie? 1024 583 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Tylko przepisy prawne mogą wymagać od stron umowy zawarcia jej na piśmie pod rygorem nieważności albo w innej formie (np. w formie aktu notarialnego). Jeśli przepisy takiego zastrzeżenia nie przewidują, umowa może zostać zawarta w dowolny sposób, także dorozumiany. Umowa w formie aktu notarialnego Dla niektórych umów przepisy wymagają formy aktu notarialnego. Jeśli dla czynności…

Co to jest zniesienie współwłasności
Co to jest zniesienie współwłasności?
Co to jest zniesienie współwłasności? 961 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zniesienie współwłasności pozwala na eliminację stanu, w którym ta sama nieruchomość pozostaje własnością kilku osób. Taka sytuacja może bowiem rodzić sytuacje konfliktowe. Przede wszystkim wiążą się one ze sporami co do sposobu korzystania z nieruchomości i zarządu nieruchomością wspólną. Zniesienie współwłasności problemy Najczęściej zniesienie współwłasności jest konieczne w przypadku, w którym współwłaścicielami nieruchomości stają się…

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca
Zakup nieruchomości przez cudzoziemca 960 540 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Z każdym rokiem przybywa transakcji na krajowym rynku nieruchomości, w których kupującymi są cudzoziemcy. Czy każdy cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce? Czy zawsze wymagane jest przed sfinalizowaniem transakcji uzyskanie zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji? Zakup mieszkania przez cudzoziemca KANCELARIA Z polskich przepisów wynika zasada, iż każdorazowo wymagane jest uzyskanie zezwolenia ministra…

Co to jest nakaz zapłaty?
Co to jest nakaz zapłaty? 1024 674 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu upominawczym albo postępowaniu nakazowym to rodzaj orzeczenia sądowego, które może mieć te same skutki co wyrok sądu. Umożliwia on bowiem prowadzenie egzekucji przeciwko osobie wskazanej w nakazie zapłaty, przy czym wydawany jest przez sąd najczęściej stosunkowo szybko (w porównaniu do wyroku) i bez przeprowadzania rozprawy. Nakaz zapłaty – jak uzyskać…

Rękojmia przy sprzedaży samochodu używanego
Rękojmia przy sprzedaży samochodu używanego 640 427 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

„Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń” – w powszechnym mniemaniu tak sformułowane postanowienie umowy zabezpieczać ma sprzedającego pod kątem roszczeń kierowanych przez kupującego. W rzeczywistości, żeby uwolnić się od tego rodzaju roszczeń, wszystkie wady pojazdu powinny zostać wprost wymienione w umowie sprzedaży. Czym jest rękojmia i…

Kredytobiorca Getin Noble Bank SA w upadłości nie musi spłacać kredytu jeszcze przed wyrokiem!
Kredytobiorca Getin Noble Bank SA w upadłości nie musi spłacać kredytu jeszcze przed wyrokiem! 834 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wstrzymanie płatności rat na rzecz Getin Bank ? W dniu 18.04.2024 r. Sąd Okręgowy w Koninie, Wydział I Cywilny wydał postanowienie, w którym przychylił się do wniosku naszej Kancelarii i zwolnił naszego Klienta z obowiązku spłaty rat kredytu na rzecz syndyka. Od dnia wydania tego postanowienia aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego kredytobiorca nie…

Co to jest KRS?
Co to jest KRS? 596 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) jest rejestrem publicznym zawierającym informację o podmiotach gospodarczych. Zasadniczo obowiązek wpisu do KRS obejmuje znaczną większość przedsiębiorców (i nie tylko), z wyłączeniem tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i podlegają wpisowi do ewidencji (CEIDG). KRS jakie spółki Do KRS wpisuje się: spółki osobowe: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe,…

Co to jest księga wieczysta? I jak zrozumieć co jest w niej opisane.
Co to jest księga wieczysta? I jak zrozumieć co jest w niej opisane. 1024 677 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Analiza księgi wieczystej jest jedną z podstawowych czynności zmierzających do ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta zawiera między innymi informację o lokalizacji nieruchomości i jej rodzaju, o tym, kto jest właścicielem nieruchomości oraz o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości. Księga wieczysta – jak wygląda? Księgi wieczyste prowadzone są aktualnie jako rejestr elektroniczny. Księga wieczysta składa…

Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę” Pozew frankowy przedsiębiorcy
Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę” Pozew frankowy przedsiębiorcy 724 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Najczęściej kredytobiorcy, którzy zawarli umowy powiązane z kursem franka szwajcarskiego albo innej waluty obcej, są konsumentami. Oznacza to, że umowę zawarli w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową czy zawodową. W przeważającej większości były to kredyty mieszkaniowe oraz związane z budową domu. Jednakże w praktyce zdarza się, że umowa indeksowana kursem CHF czy denominowana do CHF…