Brak adresu a sprawa sądowa

Brak adresu a sprawa sądowa 1024 700 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Brak adresu a sprawa sądowa

Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają, ażeby korespondencja sądowa z pozwem lub innym pismem inicjującym postępowanie została doręczona właściwej osobie. Do dnia wejścia w życie nowelizacji z 2019 r. brak odbioru powtórnie awizowanej przesyłki sądowej rodził skutki takie same, jak odbiór pisma przez adresata (tzw. fikcja doręczenia). Obecnie w takim przypadku sąd zobowiąże stronę do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika.

Doręczenia przez komornika

Zaznaczyć należy, iż doręczenia za pośrednictwem komornika realizowane są w sprawach dotyczących osób fizycznych, którzy nie są przedsiębiorcami. Korespondencja skierowana do przedsiębiorców doręczana jest na ich adres do doręczeń wskazanych w CEIDG. Po bezskutecznym doręczeniu przesyłki przez sąd, strona otrzymuje przesyłkę sądową ze zobowiązaniem do doręczenia jej za pośrednictwem komornika. Ma na to dwa miesiące.

Porzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Pozew brak adresu

Komornik może wykorzystując swoje narzędzia ustalić adres strony postępowania. Może także potwierdzić, iż strona zamieszkuje pod adresem, pod którym sąd próbował doręczyć korespondencję, pomimo że ta nie została podjęta. Oczywiście możliwa jest też sytuacja, w której komornik nie jest w stanie ustalić miejsca zamieszkania dłużnika.

Co zrobić w przypadku braku adresu dłużnika?

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, sąd może na wniosek strony wszczynającej postępowanie ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Kurator taki reprezentuje interesy strony w postępowaniu sądowym, a dodatkowo podejmuje również działania mające na celu ustalenie, pod jakim adresem zamieszkuje dłużnik. Pozwala to przeprowadzić postępowanie cywilne nawet bez udziału i wiedzy uczestnika tego postępowania. Brak adresu dłużnika często przedłuża postępowanie sądowe i utrudnia prowadzenie egzekucji.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com