Co to jest KRS?

Co to jest KRS? 596 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) jest rejestrem publicznym zawierającym informację o podmiotach gospodarczych. Zasadniczo obowiązek wpisu do KRS obejmuje znaczną większość przedsiębiorców (i nie tylko), z wyłączeniem tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i podlegają wpisowi do ewidencji (CEIDG).

KRS jakie spółki

Do KRS wpisuje się:

 • spółki osobowe:
 1. spółki jawne,
 2. spółki partnerskie,
 3. spółki komandytowe,
 4. spółki komandytowo – akcyjne,
 • spółki kapitałowe:
 1. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. spółki akcyjne,
 3. proste spółki akcyjne.

Ponadto do Krajowego Rejestru Sądowego wpisuje się:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • organizacje społeczne i zawodowe,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

KRS jakie informacje

KRS zawiera między innymi dane dotyczące:

 • składu organów zarządzających i nadzorczych spółki i sposobie reprezentacji,
 • wzmianki o złożonych dokumentów finansowych (sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności),
 • czy informacje o niektórych zadłużeniach, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego.                                                                                                                                                        Na podstawie KRS możemy ustalić także, jak powstał dany podmiot, kto jest wspólnikami i członkami organów podmiotu, jak długo funkcjonuje czy jaki jest jego kapitał zakładowy.

Jak sprawdzić w KRS kto może podpisać umowę?

Szczególnie często KRS wykorzystywany jest do ustalenia, czy osoba, która podpisuje umowę czy określony dokument w imieniu spółki jest do tego upoważniona. W KRS znajdziemy informacje dotyczącą tego, jaka osoba jest członkiem zarządu i czy może reprezentować spółkę samodzielnie bądź z drugim wspólnikiem. Zawiera także informację o prokurentach spółki.

KRS strona internetowa

W Internecie znajduje się dużo serwisów prywatnych, które prezentują informację z KRS, jednakże niekoniecznie informacje te są aktualne. Pamiętać należy, że poprawność i aktualność danych gwarantuje jedynie korzystanie z oficjalnej strony Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/

KRS Kancelaria

Nasza kancelaria zajmuje się zagadnieniami rejestrowymi, jak również pomaga w doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności i pomocy w tworzeniu spółek oraz ich przekształceniu. Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane powyższymi zagadnieniami w celu rozpoczęcia lub usprawnienia działalności biznesowej.

Zapraszamy do kontaktu https://adwokatgabrysiak.pl/kontakt/

Żródło zdjęcia: Pixabay.com