Rękojmia przy sprzedaży samochodu używanego

Rękojmia przy sprzedaży samochodu używanego 640 427 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

„Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń” – w powszechnym mniemaniu tak sformułowane postanowienie umowy zabezpieczać ma sprzedającego pod kątem roszczeń kierowanych przez kupującego. W rzeczywistości, żeby uwolnić się od tego rodzaju roszczeń, wszystkie wady pojazdu powinny zostać wprost wymienione w umowie sprzedaży. Czym jest rękojmia i w jaki sposób można realizować związane z nią uprawnienia?

Rękojmia samochód używany TERMIN

Zarówno towary nowe, jak i używane objęte są z mocy ustawy rękojmią – dotyczy to w szczególności sprzedaży konsumenckiej. Zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni zdawać sobie sprawę, z jakimi uprawnieniami rękojmia jest związana. Rękojmia z mocy ustawy trwa 2 lata od chwili wydania towaru, termin ten można skrócić, ale nie powinien być krótszy niż rok od dnia wydania rzeczy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje sprzedawcę nawet, jeśli sam nie wiedział o wadzie.

Rękojmia za wady fizyczne samochodu

Wady fizyczne pojazdu stwierdza się przede wszystkim, jeśli nie ma on właściwości, które wynikają z jego przeznaczenia czy treści umowy bądź zapewnień sprzedającego. Przykładem może być historia powypadkowa pojazdu (jeśli sprzedający zapewniał, że auto nie miało kolizji i wypadków), czy też nieprawdziwy przebieg pojazdu ujawniony w ogłoszeniu czy widniejący na liczniku. Jeśli sprzedający sprzedaje pojazd mający wady i chciałby uniknąć roszczeń kupującego, najprościej, jeśli wady te opisze wprost w umowie (np. przyzna, że według jego wiedzy przebieg pojazdu został cofnięty). W innym przypadku będzie musiał wykazać, że w inny sposób poinformował kupującego przed sprzedażą o takiej wadzie.

Rękojmia za wady prawne pojazdu

Z wadą prawną najczęściej mamy do czynienia jeśli pojazd został sprzedany bez zgody drugiego współwłaściciela. Wadą prawną będzie też pochodzenie pojazdu z kradzieży.

Rękojmia żądanie obniżenia ceny

Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do umowy, jeśli wada jest istotna albo obniżeniu ceny. Może również żądać naprawienia tej wady przez sprzedającego.

KANCELARIA rękojmia

Ocena, czy istniejąca wada faktycznie uprawnia do skorzystania z roszczeń wynikających z rękojmi, wynika uwzględnienia specyfiki sprzedaży pojazdów używanych. Niektóre usterki, które ujawnią się krótko po zakupie mają charakter eksploatacyjny.

Posiadając doświadczenie i znając orzecznictwo sądowe pomagamy Klientom w tego rodzaju sprawach.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com