Czy bank może pozwać frankowicza?

Czy bank może pozwać frankowicza? 1024 576 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy bank może pozwać frankowicza

Banki ostrzegają frankowiczów, iż decydując się na złożenie pozwu w sprawie frankowej narażają się na roszczenia samych banków. Banki korzystają z różnych koncepcji prawnych, na podstawie których próbują dochodzić od kredytobiorców wynagrodzenia czy odsetek kapitałowych za korzystanie z kapitału kredytu. Łączy je jedna wspólna cecha – są nieskuteczne, a frankowicze tak naprawdę w ogóle nie muszą obawiać się żadnych roszczeń sformułowanych przez bank, o czym przesądza orzecznictwo europejskie.

Czy bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu?

Odpowiedzi na to pytanie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił m.in. w sprawie C-520/21. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna i negatywna. Co więcej – z orzeczenia wynika, że roszczenie o korzystanie ze środków przez bank może co najwyżej przysługiwać samemu konsumentowi.

Dlaczego bank NIE może skutecznie żądać od frankowicza opłat za korzystanie z kapitału kredytu?

W dużym uproszczeniu wskazać można, że to banki proponowały konsumentom zawarcie umów obarczonych takimi wadami, iż umowy te były nieważne. Stosowały mechanizm przeliczeniowy, w oparciu o który w sposób dowolny mogły kształtować ratę kredytu ustalając kurs waluty na wskazanym przez siebie poziomie. Umowy kredytu zawierane były na wzorcach stosowanych przez bank, a treść kluczowych postanowień nie podlegała negocjacjom.

Przeczytaj o naszej ofercie dotyczącej unieważnienia kredytu frankowego.

W związku z faktem to one powinny ponieść negatywne konsekwencje postępowanie w sposób sprzeczny z prawem. Gdyby zaś roszczenia przeciwko kredytobiorcom miały być skuteczne, to postępowanie banków nie byłoby w żaden sposób usankcjonowane. Wręcz przeciwnie – opierając się na wyliczeniach banków można stwierdzić, że tak naprawdę często uznają one, że nieważność umów frankowych generuje po ich stronie prawo do żądania jeszcze większej kwoty, niż kwota, którą miał do spłaty kredytobiorca na podstawie samej umowy.

Jesteś zainteresowany roszczeniami związanymi z umową kredytu w obcej walucie?

Skontaktuj się z nami!

Czy banki pozywają frankowiczów?

Tak, czasami banki pozywały frankowiczów po przegranym procesie. Jednakże należy domniemywać, że takie działanie miało mieć przede wszystkim wydźwięk społeczny, zniechęcając kredytobiorców do inicjowania kolejnych procesów frankowych. Niemniej jednak prawidłowo przeprowadzona obrona przed roszczeniami, prowadzi do oddalenia powództw banków.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane roszczeniami związanymi z zawartymi umowami kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (nie tylko CHF).

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com