Sankcja kredytu darmowego – kredyt konsumencki

Sankcja kredytu darmowego – kredyt konsumencki 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Osoby, które zawierały umowy kredyty lub pożyczki bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tzw. kredyty konsumenckie) po 18 grudnia 2011 r., mają zagwarantowaną przepisami prawa możliwość dochodzenia zwrotu odsetek i prowizji od instytucji finansowych w ramach tzw. sankcji kredytu darmowego. Na czym polega to uprawnienie i kiedy przysługuje?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

W uproszczeniu kredytobiorca, który korzysta z sankcji kredytu darmowego, musi zwrócić bankowi (lub innemu przedsiębiorcy pożyczkowemu) jedynie kapitał kredytu, tzn. kwotę udostępnioną przez kredytodawcę. Może zatem żądać zwrotu wszystkiego, co zapłacił ponad udostępnioną mu sumę pieniężną, wliczając w to wszystkie opłaty, prowizje czy odsetki. Sankcja kredytu darmowego znalazła się w polskim porządku prawnym na skutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można o niej mówić?

Sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie, jeśli instytucja finansowa naruszyła przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, w szczególności obowiązki informacyjne względem kredytobiorców. Ich katalog jest bardzo szeroki, obejmuje między innymi:

  • informację o wysokości udostępnionej kwoty kredytu,
  • informację o rzeczywistej stopie oprocentowania i wysokości pozaodsetkowych kosztów,
  • informację o możliwości i trybie odstąpienia od umowy,
  • określenie okresu obowiązywania umowy.

Jak odzyskać odsetki i prowizje od banku?

Wystąpienie ze stosownym oświadczeniem o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego do banku rzadko kończy się dobrowolną wypłatą świadczenia. Banki (i firmy pożyczkowe) mają na uwadze, iż nie wszyscy pożyczkobiorcy będą na tyle zdeterminowani, żeby zainicjować ścieżkę sądową. Dlatego najczęściej w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację informują, iż klienci nie mają podstaw do skorzystania z tego uprawnienia. Na szczęście orzecznictwo sądowe w sprawach, w których instytucjom finansowym rzeczywiście można zarzucić brak przestrzegania kluczowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, jest korzystne dla konsumentów.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, jeśli posiadasz lub posiadałeś umowę zawartą po 18.12.2011 r. i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com