Obniżenie raty kredytu złotówkowego na skutek zabezpieczenia – pozew WIBOR

Obniżenie raty kredytu złotówkowego na skutek zabezpieczenia – pozew WIBOR 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy można obniżyć raty kredytu złotówkowego ?

Sprawy, w których kredytobiorcy kwestionują dowolność ustalania oprocentowania kredytów złotówkowych opartych o WIBOR coraz częściej trafiają na wokandę. Czynnikiem zachęcającym kredytobiorców są między innymi postanowienia o zabezpieczeniu wydawane przez sądy. Pozwalają one na zmniejszenie raty kredytu o wskaźnik WIBOR przez czas trwania postępowania, a zatem znaczne obniżenie raty kredytu. W praktyce zdarzały się już nawet postanowienia, które zwalniały kredytobiorców z obowiązków spłaty całej raty na czas procesu.

Postanowienie o zabezpieczeniu – pozew WIBOR

Eliminacja wskaźnika WIBOR z umowy kredytu może skutkować nawet nieważnością umowy bądź też ewentualnie obniżeniem wysokości raty kredytu. Wydawane przez sądy postanowienia o zabezpieczeniu potwierdzają, że roszczenia kredytobiorców są uprawdopodobnione. Fakt, iż wydawane postanowienia o zabezpieczeniu najczęściej nie zwalniają w całości z obowiązku spłaty raty kredytu nie przesądza jeszcze wyniku postępowania i oceny sądu co do potencjalnej nieważności umowy. Co oznacza dla kredytobiorców, że ich rata będzie zmniejszona o WIBOR?

Rata mniejsza o WIBOR – oprocentowanie ustalane na podstawie marży banku

W przypadku obniżenia na skutek zabezpieczenia kwoty raty kredytu o WIBOR, część odsetkowa raty kredytu obejmować będzie wyłącznie marżę banku. Oznacza to najczęściej kilkukrotne zmniejszenie części odsetkowej raty kredytu. Jest to istotna ulga w spłacie zobowiązania. Zwłaszcza mając na uwadze stosunkowo wysoką wartość stopy referencyjnej NBP, mającej bezpośredni wpływ na wysokość WIBOR.

Przykład:

Pani Anna spłaca raty kredytu w wysokości 5.159,00 zł miesięcznie.
W każdej racie spłacany jest kapitał w wysokości 279,00 zł a pozostała część to odsetki. 235,00 zł to odsetki oparte o marżę kredytu a 4.924,00 zł to odsetki oparte o WIBOR.
W przypadku wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu rata Pani Anny będzie wynosić 514,00 zł.

Ile trwa wydanie postanowienia o zabezpieczeniu WIBOR?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, sąd powinien wydać postanowienie o zabezpieczeniu w terminie 7 dni. W praktyce rzadko można spotkać się z aż tak szybką reakcją sądu, jednakże uzyskanie takiego zabezpieczenia w terminie kilku tygodni czy miesiąca od złożenia pozwu jest już jak najbardziej realne. Warto zaznaczyć, że nawet, jeśli bank złoży zażalenie od takiego postanowienia, nie wstrzymuje to jego wykonalności. Postanowienie to jest wykonalne już z chwilą wydania i bank ma obowiązek się do niego stosować do czasu uchylenia zabezpieczenia.

Jeżeli spłacasz lub spłacałeś umowę kredytową, której oprocentowanie liczone było w oparciu o wskaźnik WIBOR, zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia o ile może się obniżyć  Twoja rata kredytu.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com