Aneks do umowy frankowej – spłata bezpośrednio w CHF. Czy można pozwać bank?

Aneks do umowy frankowej – spłata bezpośrednio w CHF. Czy można pozwać bank? 1024 678 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Część kredytobiorców zastanawia się, czy zawierając aneks do umowy, na podstawie którego mogli spłacać kredyt bezpośrednio w walucie CHF, nie zamknęli sobie drogi do sądowego dochodzenia roszczeń wobec banku. Orzecznictwo jest w tym przedmiocie jednolite i – co najważniejsze – korzystne dla frankowiczów.

Aneks do umowy kredytowej nie ma znaczenia dla możliwości uznania umowy za nieważną

Konsekwencją wejścia w życie tzw. ustawy antyspreadowej z 2011 r. było zobowiązanie banków do zawarcia – jeśli takie było życzenie klienta – aneksu, który umożliwiał spłatę kredytu bezpośrednio
w walucie frank szwajcarski. Dzięki temu rozwiązaniu, kredytobiorcy mogli samodzielnie kupować walutę i następnie przelewać ją bezpośrednio na rachunek obsługi kredytu. Bank nie zarabiał tym samym na różnicach kursowych, które wynikały z faktu, że kurs w tabeli bankowej był wyższy niż ten, po którym kredytobiorca mógł zaopatrzyć się w walutę.

Aneks frankowy nie usuwał wadliwego mechanizmu przeliczeniowego

Wbrew podnoszonym w sprawach frankowych twierdzeniom banków, zawarcie takiego aneksu nie usuwało wadliwości umowy. Nie eliminowało też podstaw do stwierdzenia, iż umowa ta jest nieważna. Uwzględnić należy bowiem stan istniejący w chwili zawarcia umowy kredytowej. Jeśli zapisy umowy kredytowej rażąco naruszały interesy konsumentów – a w przeważającej mierze tak właśnie było – to umowa jest nieważna od samego początku. Zawarcie aneksu nie powodowało, że umowa ta stawała się ważna ze skutkiem wstecznym.

Uzasadnieniem takiej koncepcji jest między innymi fakt, iż kredyt frankowy cały czas mógł być spłacany w dotychczasowy sposób. Kredytobiorca miał możliwość wyboru, czy przelewa kwotę w PLN i tym samym „godzi się” na kurs ustalony przez bank, czy zakupuje walutę na własny rachunek. Wadliwy mechanizm z umowy nie został zatem wyeliminowany. Umowa kredytowa wprowadziła jedynie alternatywę, z której kredytobiorca mógł skorzystać. Jednak i to generowało po jego stronie kilka czasochłonnych czynności i konieczność skorzystania z usług podmiotów trzecich. Takim podmiotem mógł być internetowy kantor wymiany walut. Skorzystanie z jego usług w niewielkim tylko stopniu pozwalało przywrócić „sprawiedliwość” wadliwemu stosunkowi prawnemu, uniemożliwiając bankowi zarobek na tzw. spreadzie.

Kancelaria – sprawy frankowe – zapraszamy do kontaktu

Kredytobiorcy nie muszą zatem obawiać się, że jeśli spłacali – nawet kilkanaście lat – kredyt bezpośrednio w CHF, utracili prawo do dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankowi. Wręcz przeciwnie – okoliczność ta nie będzie miała żadnego znaczenia w zainicjowanej sprawie sądowej.

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach kredytów frankowych oraz innych kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące Państwa sytuacji prawnej związanej z zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com