Co młodzi ludzie mają począć z długiem czynszowym?

Co młodzi ludzie mają począć z długiem czynszowym? 1024 576 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
czynsz

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak regularnie i z licznymi sukcesami prowadzi sprawy dotyczące zapłaty czynszu. Zdarza się, że pozwy o zapłatę zaległości wynikających z czynszu otrzymują pełnoletni ale nie samodzielni uczniowie. Licealiści, uczniowie techników czy szkół zawodowych mogą skutecznie bronić się przed długami czynszowymi. W szczególności, gdy długi w znacznej mierze powstały, gdy uczniowie – nawet jeśli byli pełnoletni – byli niesamodzielni życiowo. Ponadto jeśli o nie miałeś pojęcia orzeczeniu i o jego istnieniu dowiedziałeś się, gdy komornik zajął Twoje konto – ten tekst jest dla Ciebie.

Sprawy dotyczące zapłaty czynszu

W jednej z prowadzonych przez kancelarię spraw, gmina pozwała lokatorów jednego  mieszkań. Roszczenie dotyczyło odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu komunalnego. Wg Gminy lokatorzy zamieszkiwali lokal po wypowiedzeniu najmu, stąd w miejsce czynszu, powód dochodził zapłaty odszkodowania. Opisywane zadłużenie powstało w latach, gdy Klientka kancelarii była już pełnoletnia. Natomiast w toku postępowania okazało się, że część zadłużenia powstała w czasie, gdy Klientka nie mieszkała już w zadłużonej nieruchomości.

Pochwalić należy postawę naszej Klientki, która w porę zgłosiła się o pomoc do odpowiedniego adwokata we Wrocławiu. W toku postępowania pracownicy kancelarii zwrócili uwagę na szereg błędów w postępowaniu gminy.

Brak dowodu wypowiedzenia umowy najmu

Po pierwsze roszczenie dało się zakwestionować m.in. przez brak dowodu wypowiedzenia umowy najmu. Miało to istotny skutek, ponieważ bez wcześniejszego wypowiedzenia umowy gmina nie może dochodzić odszkodowania. Gmina nie przekładając wypowiedzenia umowy nie wykazała, że istniało roszczenie za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego.

Brak świadomości o postępowaniu

Po drugie, w chwili doręczania pozwu Klientka mieszkała już za granicą i nie miała pojęcia
o toczącym się postępowaniu. O tym, że w sprawie zapadło orzeczenie, Klientka dowiedziała się od komornika, który zajął jej rachunek bankowy. Z racji tego, że ani pozew ani orzeczenie nie zostały pozwanej doręczone, nie mogła ona skutecznie bronić swoich praw. W takiej sytuacji pozwana nadal ma prawo do złożenia środka zaskarżenia. Mając na uwadze powyższe, pracownicy Kancelarii natychmiast wnieśli sprzeciw od wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Od tego momentu orzeczenie utraciło względem Klientki moc, co pozwoliło zapobiec dalszej egzekucji środków z jej konta bankowego. Należy nadmienić, że względem pozwanych, którzy nie zaskarżyli orzeczenia, orzeczenie nadal obowiązuje.

Po trzecie i najważniejsze, w ocenie Kancelarii gmina nie mogła domagać się zapłaty czynszu od osoby, która:

  1. w momencie powstawania zadłużenia była niepełnoletnia,
  2. jest pełnoletnia, ale nie jest jeszcze życiowo samodzielna.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł na korzyść naszej Klientki i oddalił powództwo o zapłatę za długi czynszowe.

Profesjonalna pomoc w sprawach prawnych

Sąd wziął pod uwagę fakt, że nasza Klientka mimo faktu bycia pełnoletnią, pozostawała na utrzymaniu rodziców. W niniejszej sprawie w toku postępowania pracownicy Kancelarii znaleźli wiele argumentów na to, by Sąd mógł oddalić powództwo gminy. Klientka naszej kancelarii nie była świadoma jak wielu naruszeń mogła dokonać gmina, dlatego dobrze, że zwróciła się o pomoc do profesjonalistów. Dzięki sprawnej pomocy naszej kancelarii, Klientka uniknęła spłacania wielotysięcznego zadłużenia.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak od lat bada sprawy dot. zapłaty m.in. długów czynszowych. Stąd pamiętaj, że jeśli masz problem
z długami czynszowymi, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Mamy wieloletnie doświadczenie
w wygrywaniu sporów sądowych z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Kancelaria adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak regularnie
i z licznymi sukcesami zaangażowana jest w spory o zapłatę. Jeśli masz problem z długami czynszowymi zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com