Umowa kredytu złotówkowego opartego na WIBOR może być nieważna.

Umowa kredytu złotówkowego opartego na WIBOR może być nieważna. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Przez ostatnie kilka lat medialnym tematem przewodnim w sprawach sądowych były bezapelacyjnie umowy kredytów frankowych. Aktualnie nie ma wątpliwości, że Frankowicze mają pełne prawo domagać się w sądach stwierdzenia nieważności swoich umów. Okazuje się jednak, że problem nieważności może dotykać także umów kredytów złotówkowych. Mowa o kontrowersjach wokół stawki referencyjnej WIBOR stosowanej przez ostatnie dwie dekady przy umowach kredytów z oprocentowaniem zmiennym.

Czym właściwie jest WIBOR? 

Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać depozyty w innych bankach. Jakie więc ma to znaczenie dla przeciętnego kredytobiorcy? Otóż oprocentowanie zmienne w umowie kredytu złotówkowego składa się dwóch składowych: marży banku (zazwyczaj stałej) oraz właśnie stawki WIBOR. Zmiana wartości WIBOR pociąga za sobą z kolei wzrost lub spadek wartości oprocentowania umowy kredytu. Kredytobiorcy przez długie lata nie mogli w zasadzie korzystać z oprocentowaniem stałym. Bank bądź nie miały takich produktów w ofercie, bądź oferta była skierowana tylko do bardzo wąskiej grupy klientów. W praktyce klient mógł albo wziąć kredyt oparty na WIBOR albo nie brać kredytu wcale. Oznacza to, że konsumenci byli zupełnie pozbawienie wyboru, co jest okolicznością wpływającą na wadliwość umów kredytowych.

Czy umowa kredytu złotówkowego może być więc nieważna?

Tak, jednak stwierdzenie nieważności takiej umowy musi zostać dokonane przez sąd. 

Co kredytobiorca zyskuje przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?

W razie stwierdzenia przez Sąd, że umowa jest nieważna, bank musi oddać konsumentowi wszystkie zapłacone raty kredytu oraz wszystkie koszty płacone w ramach tej umowy (np. prowizje, odsetki, opłaty za aneksy, opłaty za monity banku).

Z kolei kredytobiorca zwraca bankowi jedynie pożyczony kapitał i to przy przyjęciu, że roszczenie banku nie jest przedawnione. Co za tym idzie, kredytobiorca nie musi płacić odsetek oraz jakichkolwiek kosztów. W praktyce oznacza to więc darmowy kredyt.

Kredytobiorca, który nie chce upadku całej umowy, może też domagać się uznania, że oprocentowanie umowne jest stałe. W takim przypadku Sąd powinien wyeliminować z umowy stawkę WIBOR, a oprocentowanie powinno wynosić jedynie tyle, ile wynosi marża. W praktyce oznacza to więc oprocentowanie niższe o kilka procent, co przekłada się na całkowicie niższe odsetki. Oprocentowanie stałe to również zwrot nadpłaty dotychczasowych rat kredytu dla kredytobiorcy.

Niezależnie od tego, jaki wariant wybierze kredytobiorca, każdy z nich to istotna korzyść. Co więcej, w takim przypadku kredytobiorca nie jest narażony na straty wywołane ciągłym wzrostem stóp procentowych.

NOWY PROJEKT KANCELARII ADWOKACKIEJ ATHENA KATARZYNA GABRYSIAK

Nasza Kancelaria wraz z ekonomistami w ostatnich miesiącach przeprowadziła szereg analiz przepisów regulujących zasady kształtowania WIBOR. W rezultacie tej pracy opracowaliśmy nowy model spraw dedykowanych dla kredytobiorców kredytów złotówkowych.

Naszym klientom oferujemy obecnie pomoc w następujących obszarach:

– analiza umów kredytów złotówkowych pod kątem istnienia w nich wad związanych z oprocentowaniem,

– prowadzenie mediacji pomiędzy kredytobiorcą a bankiem,

– kompleksowa obsługa postępowań sądowych przeciwko bankom, skierowanych na unieważnienie umowy kredytu lub ustalenie istnienia oprocentowania stałego.

Jeśli masz umowę kredytu złotówkowego i zastanawiasz się, czy możesz podjąć wobec banku jakieś kroki prawne, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Nasi eksperci pomogą w ustaleniu, jakie prawa przysługują Ci w sporze z bankiem.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com