Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować?

Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

WIBOR jest średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania, podawaną przez 10 największych banków w Polsce. Banki te są tzw. panelistami, czyli uczestnikami panelu WIBOR. Do określania WIBOR nie uwzględnia się wielkości skrajnych (najniższych i najwyższych). Tzw. fixing WIBOR polega na tym, że każdego dnia roboczego o godzinie 11:00 banki podają stawki oprocentowania, po jakich gotowe są złożyć u siebie depozyt. Stawki te podawane są w ujęciu rocznym.

WIBOR w umowie kredytu

Teoretycznie zatem – mając na uwadze jak wygląda wspomniany wyżej fixing WIBOR – wskaźnik ten jest zależny od wartości transakcji depozytowych, które zawierają banki na rynku międzybankowym. W takim ujęciu wskaźnik ten mógłby jawić się jako sprawiedliwy czy w niewielkim stopniu zależny od konkretnych banków. W praktyce jednak owych transakcji depozytowych w zasadzie nie ma.

Jak podważyć WIBOR?

Transakcje depozytowe na rynku międzybankowym są zjawiskiem niezwykle rzadkim. Podawane dane są zatem danymi szacunkowymi. Sam WIBOR określany jest z wykorzystaniem nieznanych powszechnie kryteriów. W związku z minimalna liczbą transakcji depozytowych międzybankowych, tak naprawdę WIBOR określa zatem istotny element zobowiązania milionów kredytobiorców. Zarzuty wobec ustalania przez banki oprocentowania dla kredytobiorców w oparciu o WIBOR nie są zatem bezpodstawne. WIBOR trudno wskazać za obiektywny wskaźnik oprocentowania, skoro bardziej, niż swoim celom (określaniem stawek oprocentowania depozytów) służy jednostronnemu kształtowaniu sytuacji kredytobiorców.

KANCELARIA pozew WIBOR

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w celu analizy umowy kredytowej. Poza kwestią WIBOR, olbrzymie znaczenie dla skuteczności zapisów umowy mają także inne jej postanowienia, na przykład te, będące realizacją obowiązku informacyjnego. Pomożemy określić, jakich roszczeń w związku z umową kredytu możesz dochodzić jak kredytobiorca i przeprowadzimy Cię przez cały proces sądowy.

 

Jeśli masz pytania co do swojej umowy kredytowej w PLN skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się z nami!

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com