Reklamacja w sprawie WIBOR

Reklamacja w sprawie WIBOR 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Od kiedy coraz głośniej zrobiło się o możliwości kwestionowania postanowień umów kredytowych opartych o WIBOR, część kredytobiorców wszczęła procedurę reklamacyjną wobec zawartych umów. Niestety – wszystkie pozasądowe formy dochodzenia roszczeń przeciwko bankom z tego tytułu są skazane na niepowodzenie.

Ugoda z bankiem w sprawie WIBOR

Pomimo otwartości banków na zawarcie ugód w sprawach frankowych (oczywiście ugód dalece niekorzystnych dla kredytobiorców, zestawiając ich skutki ze skutkami wyroków sądowych uwzględniających powództwo), zawarcie ugód w sprawach WIBOR czy tym bardziej uznanie roszczeń na drodze reklamacji wydaje się nierealne. Kredyty oparte na WIBOR ilościowo wielokrotnie przewyższają ilościowo liczbę kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Banki zatem będą jeszcze bardziej konsekwentne w kwestionowaniu uprawnień kredytobiorców.

Pozew WIBOR

Warto przy tym wskazać, iż umowy kredytu oparte na WIBOR mogą być kwestionowane nie tylko z tego powodu, że odwołują do tego wskaźnika. Często same umowy w sposób niedostatecznie precyzyjny opisują mechanizm obliczania zmiennego oprocentowania czy też w niewystarczający sposób opisują ryzyko kredytowe.

Sprawa WIBOR

Warto wskazać, że o ile bardzo mało jest orzeczeń sądowych związanych z kwestionowaniem samego wskaźnika WIBOR zawartego w umowie, to nie brakuje – także w orzecznictwie europejskim – wyroków dotyczących wadliwości mechanizmów zmiennego oprocentowania czy niedostatecznej informacji o tym oprocentowaniu.Przypominamy zaś, że o zmniejszenie raty na czas trwania postępowania można wystąpić od razu po wniesieniu pozwu.

Kancelaria POZEW WIBOR

Kredytobiorców, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak wyglądają ich szanse na zakwestionowanie umowy kredytowej i znaczne zmniejszenie rat kredytu i ogólnego kosztu kredytu zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Prowadzimy szereg procesów przeciwko bankom związanych z wadliwością zapisów umów kredytowych.

 

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej umowy kredytowej oprocentowanej WIBOR skontaktuj się z nami: https://adwokatgabrysiak.pl/kontakt/

Źródło zdjęcia: Pixabay.com