Kolejna wygrana naszego Klienta – Frankowicza z Bankiem Millennium SA

Kolejna wygrana naszego Klienta – Frankowicza z Bankiem Millennium SA 1024 703 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Unieważnienie kredytu w całości i obowiązek zwrotu wszystkich wpłaconych rat!

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Opolu unieważnił w całości umowę kredytu hipotecznego zawartą w marcu 2008 roku z Bankiem Millennium SA. Zgodnie z sentencją wyroku bank zobowiązany jest dokonać na rzecz naszego Klienta zapłaty w wysokości 226.623,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 4 maja 2021 r. Ponadto bank zapłaci na rzecz naszego Klienta 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

A czy Ty nadal spłacasz kredyt frankowy ? Może już czas unieważnić swoją umowę i wyzwolić się z kredytu ?

Zapraszamy do współpracy.

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twoja umowa zawiera klauzule abuzywne i jest możliwe jej unieważnienie tak jak umowy opisanej powyżej wyślij nam skan umowy. Nasz adres:

Skontaktuj się z nami!