Prawomocny wyrok – 412.000,00 PLN dla naszego Klienta od Santander Consumer Bank SA!

Prawomocny wyrok – 412.000,00 PLN dla naszego Klienta od Santander Consumer Bank SA! 724 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank SA. Bank zobowiązany jest zwrócić naszej Klientce ponad 412 tyś zł !

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Santander Consumer Bank SA (sygn  akt I ACa 120/23) w dniu 23 11.2023 roku wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12.08.2022 r. i nakazał bankowi zapłacić kredytobiorcy całość sum wpłaconych przez niego na poczet spłaty kredytu.

Łącznie bank zobowiązany jest zapłacić powódce ponad 412.000,00 PLN.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny, co oznacza, że bank zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty tej należności!
Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego w CHF zaciągniętego w dniu 14.12.2006 r.

Skontaktuj się z nami!