mBank wzywa frankowiczów

mBank wzywa frankowiczów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

mBank S.A. wysyła wezwania do zapłaty do frankowiczów.  

Ostatnio informowaliśmy o tym, że mBank, w przeciwieństwie do innych banków, nie planuje w najbliższej przyszłości zawierania ugód z frankowiczami. Okazuje się również, że mBank w sporach z frankowiczami zamierza stosować obronę przez atak.

Żądanie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

mBank S.A. zaczyna wysyłać do kredytobiorców kredytów waloryzowanych do waluty obcej wezwania do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Póki co wezwania takie kierowane są jedynie do tych kredytobiorców, którzy zdecydowali się walczyć z mBankiem w Sądzie.

Problemem wzajemnych rozliczeń pomiędzy frankowiczami a bankami w razie uznania umowy kredytu walutowego za nieważną miał zająć się Sąd Najwyższy. Niestety pomimo wielokrotnego odraczania wydania uchwały, Sąd Najwyższy zdecydował się pozostawić ten problem do rozstrzygnięcia dla TSUE.

Na naszym blogu informowaliśmy już, dlaczego roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest bezzasadne. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem, dostępnym tutaj.

Polityka mBank S.A.

Bank informuje, że wezwania trafiły i trafią w pierwszej kolejności do kredytobiorców, którzy najdawniej wnieśli pozwy przeciwko bankowi. Dotyczy to spraw, które się zakończyły prawomocnie, jak również pozostają nadal w toku. Bank chce się zabezpieczyć przed ewentualnym przedawnieniem roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Jaka przyszłość klientów mBank S.A.

Jak wynika ze stanowiska banku, wdrażany jest aktualnie etap kierowania wezwań do zapłaty. Nie wiadomo czy i kiedy możemy się spodziewać składania przez bank pozwów w tych sprawach. Z wyjątkiem Raiffeisen Bank International AG pozostałe banki wstrzymują się z dochodzeniem od frankowiczów zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Wydaje się, że stanowisko mBank S.A. ma służyć wzbudzeniu u frankowiczów obawy, co jest zupełnie niesłuszne. Nie ma aktualnie żadnych podstaw, aby bankowi przysługiwało roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Frankowicze powinni dalej realizować cele związane z doprowadzeniem do nieważności całościowej lub częściowej swoich umów kredytowych.  Nie ulega wątpliwości, że umowy kredytów frankowych z mBank S.A. lub jego poprzednikami zawierają klauzule powszechnie uważane za niedozwolone. Daje to frankowiczom podstawę do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com