Narodowy Bank Polski zachęca banki do ugód z frankowiczami.

Narodowy Bank Polski zachęca banki do ugód z frankowiczami. 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Narodowy Bank Polski opublikował w ostatnim czasie Raport o stabilności systemu finansowego.

Szeroko komentowana jest w nim sytuacja na rynku bankowy oraz kwestia stabilności całego sektora bankowego. Dla frankowiczów interesująca jest jednak część poświęcona ryzyku związanym z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych i jego skutkom ekonomicznym.

W ocenie autorów raportu, aktualnie niepewność dotycząca kosztów związanych z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych jest na wysokim poziomie. Raport przedstawia kilka różnych scenariuszy związanych ze ścieżkami rozwiązywania sporów banków i kredytobiorców. Kilka z nich zakłada możliwość realnego zagrożenia stabilności systemu finansowego.  NBP oczekuje więc w tym zakresie rozstrzygnięcia omawianego problemu przez Sąd Najwyższy.

Ugody ratunkiem dla sektora bankowego.

Zdaniem NBP korzystnym rozwiązaniem będzie zawieranie przez banki ugód z kredytobiorcami. W konsekwencji taki sposób rozstrzygania sporów powinien przynieść najmniej dotkliwe skutki dla całego sektora bankowego.

To kolejny głos płynący z instytucji publicznej rekomendujący bankom zawierania ugód z frankowiczami. NBP dołączył m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego, która takie rozwiązanie zaproponowała bankom już wcześniej. Wydaje się, że powoli przynosi to wymierny skutek. Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) już zapowiedział, że będzie kredytobiorcom proponować ugodowe rozwiązanie sporu. Do tego grona dołączył także ING Bank Śląski S.A., który kilka takich ugód już zawarł. Czy możemy spodziewać się w najbliższych dniach przełomu? Na to musimy jednak poczekać.

Źródło:

Raport o stabilności systemu finansowego, Czerwiec 2021.

 

Żródło zdjęcia: Pixabay.com