Zabezpieczenie w sprawach frankowych a nieważność umów frankowych

Zabezpieczenie w sprawach frankowych a nieważność umów frankowych 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zabezpieczenia roszczeń w sprawach frankowiczów są obecnie powszechne stosowane przez sądy. Kredytobiorcy już krótko po złożeniu pozwu mogą zaprzestać spłaty kredytu i spokojnie oczekiwać na zakończenie postępowania. Na czym polega zabezpieczenie roszczeń frankowiczów w związku z nieważnością umów kredytowych czy bezskutecznością klauzul waloryzacyjnych?

Nieważność umowy frankowej

Ustalenie nieważności umowy jest jednym z podstawowych żądań pozwów w sprawach frankowych. Nawet jednak, jeśli żądanie ustalenia nieważności umowy nie zostaje ostatecznie sformułowane w pozwie (co może mieć np. miejsce w przypadku umów, które zostały spłacone), to sama nieważność stanowi źródło roszczeń kredytobiorców. Nieważność umów związana jest najczęściej z pochodną wadliwie sformułowanego mechanizmu przeliczeniowego opartego na kursie waluty ustalanym swobodnie przez bank, a czasem także na naruszeniu obowiązków informacyjnych związanych z zawarciem umowy powiązanej z kursem waluty obcej.

Na czym polega nieważność umowy CHF?

Skutkiem nieważności umowy jest stwierdzenie obowiązku zwrotu przez strony wzajemnych świadczeń. Oznacza to, że jeśli na poczet obsługi kredytu, kredytobiorcy wpłacili na rzecz banku np. kwotę 250 000 zł, to taką kwotę mogą żądać od banku w procesie. Bank może ewentualnie złożyć oświadczenie o potrąceniu związane z faktem, że wypłacił kredytobiorcom kapitał kredytu. Jeśli zatem – w naszym przykładzie – kredytobiorcy zapłacili bankowi kwotę 250 000 zł, a otrzymali od niego 200 000 zł, to realną korzyścią, jaką odniosą, będzie kwota 50 000 zł (powiększona o odsetki od kwoty 250 000 zł). W tym wpisie nie zajmiemy się ewentualnym przedawnieniem roszczeń banków o zwrot kapitału, ale na pewno będą one omawiane na łamach bloga.

Na czym polega zabezpieczenie w sprawie frankowej?

W ramach postanowienia o zabezpieczeniu sąd ustala, iż kredytobiorcy przez czas trwania postępowania w ogóle nie muszą płacić rat kredytu. Związane jest to z faktem, iż spłacili już najczęściej znacznie więcej, niż wynosi kapitał kredytu. W niektórych przypadkach, jeśli dla kredytobiorcy korzystniejsze będzie dalsze trwanie umowy po jej odfrankowieniu, zabezpieczenie może polegać także na obniżeniu wysokości raty.

Ile trwa uzyskanie zabezpieczenia w sprawie frankowej?

Dzięki złożeniu wniosku o zabezpieczenie, kredytobiorca może szybko uzyskać ulgę w spłacie kredytu (a najczęściej przestać spłacać go już w ogóle). Dlatego też standardem w naszej pracy jest występowanie o tego rodzaju orzeczenia dla klientów. Co prawda przepisy nakazują rozpatrzenie takiego wniosku w terminie 7 dni, w praktyce jednak można liczyć na uzyskanie postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w 1-2 miesiące.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane roszczeniami związanymi z zawartymi umowami kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (nie tylko CHF).

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com